ČLÁNOK
Bilančná suma Tatra banky prekročila 120 mld. Sk
31. októbra 2002

Tatra banka, a.s. hospodárila počas prvých deviatich mesiacov so ziskom 1,759 mld. Sk, čo na medziročnej báze predstavuje nárast o viac ako dve percentá. Bilančná suma banky dosiahla ku koncu septembra 120,032 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla o 12,8 %. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Dominantou položkou aktív banky boli ku koncu septembra úvery poskytnuté klientom, ktoré predstavovali 48,158 mld. Sk. Ich objem sa v porovnaní so septembrom minulého roku zvýšil o necelú štvrtinu. Klasifikované pohľadávky sa na nich podieľali 388,4 mil. Sk. Tatra banka držala 28,023 mld. Sk v dlhopisoch verejného sektora a 13,934 mld. Sk v štátnych pokladničných poukážkach a podobných dlhopisoch. Do dlhopisov bánk a ostatných emitentov investovala 5,227 mld. Sk. Na účtoch v iných bankách deponovala 11,029 mld. Sk a v centrálnej banke, pokladničnej hotovosti a šekových poštových účtoch 9,687 mld. Sk.

Vklady Tatra banky sa oproti vlaňajšiemu septembru zvýšili zhruba o 19 % na 89,299 mld. Sk. Termínované vklady z toho tvorili 47,582 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám predstavovali 14,122 mld. Sk. Prostredníctvom emisie dlhopisov banka získala 600 mil. Sk. Banka evidovala základné imanie v objeme 1,044 mld. Sk a rezervy 1,226 mld. Sk. Kapitálová primeranosť bola 17,17 %.

Majoritným akcionárom Tatra banky je Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, ktorá vlastní 72,3 % akcií, druhým najvýznamnejším akcionárom je Tatra Holding so 14,1 percentami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS