ČLÁNOK




Bilančná suma Tatra banky bolo v júni medziročne vyššia o 30,6 %
30. júla 2002

Tatra banka, a.s. skončila hospodárenie v prvom polroku so ziskom 1,185 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 5 %. Bilančná hodnota banky sa oproti koncu júna minulého roku zvýšila o 30,6 % a dosiahla 118,405 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Na celkovom objeme aktív banky sa ku koncu júna najväčšou mierou podieľali úvery klientom, ktoré dosiahli 47,265 mld. Sk, čo je takmer o 30 % viac ako v júni minulého roku. Klasifikované pohľadávky z toho tvorili 398,5 mil. Sk. Významnú položku majetku banky predstavovali dlhopisy vydané verejným sektorom, keď presiahli 27,697 mld. Sk. Investície do dlhopisov bánk a iných subjektov dosiahli 4,662 mld. Sk a štátnych pokladničných poukážok a obdobných dlhopisov 15,136 mld. Sk.

Celkovým pasívam banky dominovali záväzky voči klientom, keď z celkových zdrojov banky tvorili viac ako 76 %. Vklady klientov tak dosiahli 89,988 mld. Sk a počas posledných dvanástich mesiacov vzrástli o viac ako 28 %. Rezervy banky predstavovali 1,23 mld. Sk a základné imanie 1,044 mld. Sk. Banka evidovala nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 6,783 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám boli 13,204 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola 15,94 %.

Tatra banka uzavrela minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 3,1 mld. Sk. Bilančná suma banky sa medziročne zvýšila o 42,7 % na 111,86 mld. Sk. Prekonanie stomiliardovej hranice umožnil predovšetkým rast vkladov klientov, keďže ich hodnota medziročne vzrástla o 36,8 % na 83,49 mld. Sk. Úvery dosiahli 44,07 mld. Sk, čo znamená medziročné zvýšenie približne o 10 mld. Sk.

Majoritným akcionárom Tatra banky je Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, ktorá vlastní 72,3 % akcií, druhým najvýznamnejším akcionárom je Tatra Holding so 14,1 percentami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS