ČLÁNOK
Bilančná suma slovenského bankového sektora bez centrálnej banky dosiahla ku koncu septembra tohto roka 818,193 mld. Sk
15. decembra 1998

Bilančná suma slovenského bankového sektora bez centrálnej banky dosiahla ku koncu septembra tohto roka 818,193 mld. Sk. Charakteristickým znakom vývoja bankovej sféry v tomto roku je pokles objemu aktív bánk bez zahraničnej účasti a pobočiek zahraničných bánk, ale zároveň výrazný nárast bilančnej sumy bánk so zahraničnou majetkovou účasťou. Zatiaľ čo koncom septembra minulého roka dosiahol podiel čisto slovenských bánk na bilančnej sume sektora 61,14 %, za deväť mesiacov tohto roka tento podiel klesol na 55,14 %. Vyplýva to z aktuálnych údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska. Bilančná suma bánk bez zahraničného kapitálu dosiahla za tri štvrťroky tohto roka 451,223 mld. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 1,8 %. Aktíva bánk so zahraničnou majetkovou účasťou vzrástli o polovicu na 290,035 mld. Sk. Bilančná suma pobočiek zahraničných bánk poklesla o 22,67 % na 76,935 mld. Sk. Zmeny v týchto údajoch pritom môžu súvisieť aj s poklesom počtu pobočiek (zo štyroch na dve) a naopak v raste počtu bánk so zahraničnou účasťou zo 14 na 15. Rovnaký vývoj zaznamenáva aj bilancia poskytnutých úverov. Úverová aktivita čisto slovenských bánk a pobočiek zahraničných bánk klesá, zvyšuje sa však objem úverov poskytnutých bankami so zahraničnou majetkovou účasťou. Celkovo dosiahol objem úverov ku koncu septembra 339,605 mld. Sk. Objem úverov poskytnutých bankami bez zahraničnej účasti klesol o 15,65 mld. Sk na 244,884 mld. Sk. Banky so zahraničnou účasťou poskytli k ultimu septembra celkové úvery v objeme 83,971 mld. Sk, čo predstavuje medziročný rast o 49,1 %. Pobočky zahraničných bánk znížili objem úverov takmer 2,5-násobne na 10,751 mld. Sk. Celkový objem vkladov v slovenských komerčných bankách dosiahol za deväť mesiacov tohto roka 368,643 mld. Sk. Najviac vkladov je v bankách bez zahraničného majetku, ich objem však medziročne poklesol o 7,6 % na 241,465 mld. Sk. Vklady v bankách so zahraničným kapitálom vzrástli o 22 % na 114,631 mld. Sk. Vklady v pobočkách zahraničných bánk klesli o vyše 2 mld. Sk na 12,548 mld. Sk. Na slovenskom bankovom trhu pôsobilo k 1. októbru 27 komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, pričom počet bánk s čisto domácim kapitálom predstavoval 10, bánk so zahraničným kapitálom bolo 15 a v SR pôsobia dve pobočky zahraničných bánk. Upísané základné imanie bankového sektora dosahuje 33,931 mld. Sk. Podiel zahraničného kapitálu začiatkom októbra dosiahol 36,24 % základného imania, pričom najväčší podiel má Česká republika, Rakúsko, Holandsko, USA a Nemecko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS