ČLÁNOK
Bilančná suma PKB vzrástla
17. marca 1997

Objem primárnych zdrojov banky dosiahol 10,22 mld Sk. Zisk banky pred zdanením predstavuje 180,627 mil. Sk a po jeho zdanení bude mať PKB, a.s., zisk 160,120 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS