ČLÁNOK
Bilančná suma Ľudovej banky v minulom roku 22,279 mld. Sk
28. apríla 2000

Ako na tlačovej besede banky uviedol jej riaditeľ a predseda predstavenstva Jozef Kolár, obchodný plán banky predpokladá na tento rok hodnotu bilančného zisku po zdanení na úrovni 200 mil. Sk. Bilančná suma banky dosiahla v minulom roku medziročný nárast o 9,3 %, keď dosiahla takmer 22,279 mld. Sk. „Túto skutočnosť hodnotí banka veľmi pozitívne predovšetkým v porovnaní s celkovým vývojom bankového sektora na Slovensku v ktorom nastal v roku 1999 v súvislosti s reštrukturalizáciou najväčších bánk celkový pokles bilančných súm bankových domov o 2,1 %,“ povedal. J. Kolár.
Na pasívnej strane bilancie dosiahla banka v uplynulom roku nárast primárnych vkladov o 1,2 mld. Sk. v porovnaní s rokom 1998 keď celková hodnota primárnych zdrojov predstavovala k ultimu minulého roka takmer 17,6 mld. Sk čo je približne 80 % z celkovej bilančnej sumy banky. Naopak na aktívnej strane zaznamenala banka pokles v objeme poskytnutých úverov o 6,4 mld. Sk čo predstavovalo 29-percentný podiel na celkových aktívach.
Podľa slov predsedu predstavenstva počíta banka v tomto roku zo 40-percentným nárastom objemu poskytnutých úverov, reálny objem však bude závisieť od ekonomických ukazovateľov podnikateľskej sféry na Slovensku. „Vzhľadom na to, že ekonomika SR aj napriek ozdravným opatreniam stále nekráča zdravým smerom, je toto číslo optimistické. Naša banka ním chce však deklarovať, že verí v pozitívny zvrat v makroekonomike Slovenska a že súčasné ekonomické problémy majú len prechodný charakter. V opačnom prípade by sme na slovenskom trhu nepodnikali,“ povedal J. Kolár.
Z hľadiska vývoja pasív banky bol pozitívnou skutočnosťou nárast objemu vlastného kapitálu banky na štvornásobok v porovnaní s objemom pri jej vzniku. Jej kapitálová primeranosť je momentálne nadštandardná a prevyšuje 18 %. V roku 1999 vzrástol počet klientov ĽB oproti roku 1998 o 24 %.
ĽB mala ku koncu minulého roku 483 zamestnancov, čo oproti roku 1998 predstavuje nárast o 16 %. Sieť pobočiek sa rozrástla zo 16 v roku 1998 na 21 začiatkom roka 2000. Podľa slov J. Kolára plánuje banka v tomto roku zamestnať v svojej sieti ďalším 52 nových pracovníkov. Plánuje totiž otvoriť ďalšie pobočky, z toho tri v Bratislave a po jednej v Košiciach a v Komárne.
Ľudová banka začala na slovenskom trhu podnikať v roku 1992. Jej hlavným akcionárom, ktorý sa na základnom imaní podieľa 71,7 %, je rakúska banka Österreichische Volksbanken AG. Ďalšími akcionármi sú skupina GZB, WGZ-Bank, SGZ -Bank, ktoré vlastnia po 3,3 % akcií, niekoľko ďalších rakúskych ľudových bánk, skupina severotalianskych ľudových bank a drobní slovenskí akcionári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS