ČLÁNOK
Bilančná suma Ľudovej banky, a.s., Bratislava vzrástla
12. februára 1998

Dlhodobo sa tak darí stabilizovať medziročné tempá rastu bilančnej sumy na úrovni okolo 35 %. Celkové vklady prekročili hodnotu 13 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 30 %. Až 88 % z celkových vkladov (11,5 mld. Sk) tvorili primárne zdroje. Agentúru SITA o tom informovala Jaroslava Pribylincová z oddelenia marketingu. Ľudovej banke sa podarilo v uplynulom roku podľa predbežných údajov dosiahnuť medziročný nárast bilančného zisku o viac ako 70 % na približne 192 mil. Sk. Bilančný zisk Ľudovej banky pritom dosiahol v roku 1996 úroveň 113 mil. Sk. Objem poskytnutých úverov dosiahol takmer 6 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 50 %. Ťažisko tvoria strednodobé úvery so splatnosťou od 1 do 5 rokov, poskytované prevažne pre stredne veľké podnikateľské subjekty. Priemerná výška jedného úverového prípadu sa pohybuje pod hranicou 6 mil. Sk. Z hľadiska miery úverového rizika je dôležité, že podiel klasifikovaných úverov sa dlhodobo darí udržiavať na štandardne akceptovateľnej úrovni. Pokiaľ ide o počet klientskych účtov, v roku 1997 prekročil hranicu 90 000, čo znamená medziročný nárast o 27 %. V súčasnosti má Ľudová banka k dispozícii sieť 12 pobočiek (ku ktorým v roku 1998 pribudnú pracoviská v Banskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne a tri pracoviská na území hlavného mesta) a zamestnáva 360 pracovníkov. Majoritným akcionárom Ľudovej banky je rakúska Österreichische Volksbanken-AG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS