ČLÁNOK
Bilančná suma Istrobanky, a.s., Bratislava vzrástla
22. mája 1998

Najväčší podiel v štruktúre bankových aktív predstavovali úvery klientom vo výške 6,335 mld. Sk, pričom v závere roka dosiahla táto položka 12,6 mld. Sk. Do konca roka banka plánuje zvýšiť bilančnú sumu na 26 mld. Sk pri zachovaní salda úverov na úrovni roku 1997. Zisk za spomenuté obdobie tak dosiahol 36,894 mil. Sk, pričom za celý uplynulý rok vykázala banka zisk 117,7 mil. Sk. Z celkových výnosov 1,365 mld. Sk dosiahli výnosy z finančných činností 1,256 mld. Sk. Pritom výnosy z operácii s klientami sa na finančných výnosoch podieľali 531,384 mil. Sk a výnosy z devízových operácii dosiahli 322,888 mil. Sk. Z pokladničných a medzibankových operácii zaznamenali výnosy 297,079 mil. Sk. Banka použila za spomenuté obdobie rezervy a opravné položky vo výške 106,509 mil. Sk, pričom tvorba opravných položiek a rezerv dosiahla 228,411 mil. Sk. Výška klasifikovaných pohľadávok predstavovala 347,928 mil. Sk a štandardné pohľadávky s výhradou voči klientom boli vo výške 2,228 mld. Sk. Štandardné úvery poskytnuté klientom dosiahli výšku 6,335 mld. Sk. V pasívach banky dominujú vklady a úvery prijaté od klientov vo výške 13,167 mld. Sk. Fondy tvorené zo zisku dosiahli 226,412 mil. Sk pri základnom imaní 1 mil. Sk. Počet účtov vedených Istrobankou vzrástol ku koncu mesiaca marec na vyše 103 tisíc. Ako prednedávnom agentúru SITA informoval riaditeľ odboru marketingu Milan Ježo, zároveň je asi 30 tis. jej klientov držiteľmi platobných kariet Istrobanky Cirrus/Maestro, EUROCARD/MasterCard a VISA Business Card. V roku 1998 banka pripravuje navýšenie základného imania o 300 mil. Sk na 1,3 mld. Sk v nezmenenom percentuálnom zastúpení akcionárov Istrobanky: Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 72 %, Hlavné mesto SR Bratislava 18 %, Erste der oesterreichischen Sparkassen AG 10 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS