ČLÁNOK
Bilančná suma Banky Slovakia v októbri 3,294 mld. Sk
7. decembra 1999

Bilančnú sumu 3,294 mld. Sk dosiahla ku koncu októbra 1999 Banka Slovakia, a.s., Banská Bystrica. Primárne zdroje od klientov dosiahli v tomto období 1,858 mld. Sk, objem poskytnutých úverov predstavoval 1,33 mld. Sk. Väčšinu z úverov poskytnutých bankou tvorili krátkodobé úvery (942 mil. Sk), strednodobé úvery dosiahli v uvedenom období hodnotu 385 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala Dagmar Pulmanová z marketingového oddelenia Banky Slovakia.
Kapitálová primeranosť Banky Slovakia je 38 % a podiel úverov na vkladoch dosahuje 65 %, čo podľa D. Pulmanovej umožňuje banke poskytovať úvery aj v súčasnosti. Sieť pobočiek banky, ktorú tvorili pracoviská v Banskej Bystrici, Brezne a Trenčíne, rozšírila od pondelka nová pobočka v Bratislave na Krížnej ulici. Vzhľadom na veľkosť banky sa jej stratégia podľa D. Pulmanovej zameriava na pružnú obchodnú politiku a manažment rizík. Banka je plne pripravená na rok 2000.
Bilančná suma Banky Slovakia v uplynulom roku dosiahla 3,265 mld. Sk a jej zisk sa v porovnaní s rokom 1997 znížil zo 6,71 mil. Sk na 4,16 mil. Sk. Banka poskytuje služby klientom od júla 1996. Jej majoritným akcionárom je Fond národného majetku s podielom 60,1 %, Slovenská poisťovňa, a.s., vlastní 26,4 % , mesto Banská Bystrica 6,9 % a Slovenská sporiteľňa, a.s., sa na imaní banky podieľa 6,6 percentami. Základné imanie banky je 756,874 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS