ČLÁNOK
Bilančná suma Banky Slovakia sa v minulom roku zvýšila
7. apríla 1998

Bilančná suma Banky Slovakia s v minulom roku podľa auditovaných výsledkov zvýšila z 2,46 mld. Sk v roku 1996 na 3,02 mld. Sk a čistý zisk z 3,8 na 6,7 mil. Sk. V tomto roku sa očakáva rast bilančnej sumy na 4,5 mld. Sk, privatizácia banky a možno aj zmena jej stratégie. Na dnešnej tlačovej besede v Banskej Bystrici sa tak vyjadril predseda predstavenstva a prezident banky Jozef Medveď. Prezident považuje uplynulý rok z pohľadu negatívneho vývoja na peňažnom trhu a odkázanosti Banky Slovakia na sekundárne zdroje za úspešný. Banka naplnila predstavu roka ako roka stabilizácie, plány vo vývoji štruktúry bilančnej sumy a trojnásobne prekročila očakávaný zisk. Jej kapitálová primeranosť na konci roka 1997 bola 40 % (NBS žiada 8 %) a objem klasifikovaných úverov sa pohyboval okolo 5 %. Malé vlastné zdroje a pravidlá NBS pre obozretné podnikanie predpisujúce časový súlad medzi zdrojmi a ich použitím obmedzilo spolu s nekvalitnými podnikateľskými projektmi klientov rozvoj úverov a prinútilo banku k zvýšeniu obchodov s cennými papiermi. Ako priznal generálny riaditeľ úseku bankových operácií Jozef Hegeduš, banka už asi vyčerpala potenciál klientov v Banskej Bystrici, určité rezervy sa ukázali ešte v Brezne, ale na ďalší nárast primárnych zdrojov nutne potrebuje ďalšie obchodné miesta. V tomto roku banka plánuje otvoriť pobočku v Bratislave a expozitúru na Liptove a možno aj na východnom Slovensku. V priebehu minulého roka na strane pasív vzrástli záväzky voči bankám z 650 na 902 mil. Sk, záväzky voči klientom z 0,96 na 1,05 mld. Sk. Banka vydala emisiu dlhopisov v objeme 200 mil. Sk a zvýšila rezervy z 0,3 na 4 mil. Sk. Základné imanie ostalo vo výške 756,9 mil. Sk. Na strane aktív sa objem poskytnutých úverov klientom zvýšil z 901 len na 912 mil. Sk, narástol objem účtov u NBS a šekových poštových účtov z 46 na 263 mil. Sk a vklady v komerčných bankách sa znížili z 604 na 521 mil. Sk. Banka sa sústredila na držanie dlhopisov, ktorých objem sa zvýšil z 351 na 523 mil. Sk a štátnych pokladničných poukážok, ktoré narástli z nuly na 150 mil. Sk. Hmotných investičný majetok predstavoval ku koncu roka 242 mil. Sk. Banka za rok 1997 zaznamenala celkové náklady 566 mil. Sk a výnosy 572 mil. Sk. Náklady na finančné činnosti sa v porovnaní s rokom 1996 zvýšili z 60 na 342 mil. Sk, keď najväčšiu položku predstavovali operácie s klientmi (178) a náklady na pokladničné a medzibankové operácie (107). Všeobecné prevádzkové náklady narástli z 72 na 121 mil. Sk, najmä kvôli nakupovaným výkonom (zvýšenie z 29 na 46 mil. Sk). Tvorba rezerv a opravných položiek spotrebovala 10 mil. Sk, ostatné prevádzkové náklady 88 mil. Sk. Výnosy finančných činností sa zvýšili z 133 na 466 mil. Sk , z toho z operácií s klientmi z 26 na 160 mil. Sk, z pokladničných a medzibankových operácií z 86 na 132 mil. Sk, z operácií s cennými papiermi z 18 na 128 mil. Sk a z devízových operácií z 3 na 45 mil. Sk. Použitie rezerv a opravných položiek reprezentovalo 1,16 mil. Sk. Majoritným akcionárom Banky Slovakia je Fond národného majetku SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS