ČLÁNOK
Bilančná suma bankového sektora vyše 800 mld. Sk
16. marca 1999

Bilančná suma slovenského bankového sektora bez centrálnej banky dosiahla k ultimu minulého roka 800,357 mld. Sk. V porovnaní so stavom na konci roka 1997 ide o nárast o 4,4 %. Sektor vyprodukoval za predchádzajúci rok zisk 2,5 mld. Sk, pričom v roku 1997 vykázal bankový sektor stratu 1,3 mld. Sk. Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska.
Objem klasifikovaných pohľadávok bankového sektora bez NBS voči bankám dosiahol na konci minulého roka 364,736 mil. Sk. Klasifikované pohľadávky voči klientom predstavovali celkovo vyše 105, 6 mld. Sk, z čoho stratové pohľadávky dosiahli 84,489 mld. Sk, pochybné a sporné pohľadávky 9,087 mld. Sk a neštandardné pohľadávky 12,034 mld. Sk. Oprávky a opravné položky ku klasifikovaným pohľadávkam voči bankám i klientom tvorili banky v objeme 35,51 mld. Sk.
Celkový objem vkladov v slovenskom bankovom sektore dosiahol za minulý rok 464, 9 mld. Sk. Korunové vklady sa na celkových vkladoch podieľali 84,36 %, pričom k ultimu roka 1998 predstavovali 392,2 mld. Sk. Korunové vklady obyvateľstva dosiahli 253,2 mld. Sk, podnikateľskej sféry 91,7 mld. Sk a vládneho sektora 37,9 mld. Sk. Vklady v bankách v cudzej mene predstavovali na konci minulého roka 72,7 mld. Sk.
Celkový objem úverov bankového sektora predstavoval k 31. decembru minulého roka 398,2 mld. Sk, z čoho korunové úvery dosiahli 340,3 mld. Sk. Na úveroch denominovaných v korunách sa najviac podieľali úvery poskytnuté podnikateľskej sfére, ktoré boli na úrovni 302,3 mld. Sk. Úvery obyvateľstvu predstavovali 26,5 mld. Sk a vládnemu sektoru 8,3 mld. Sk. Úvery v cudzej mene predstavovali na konci predchádzajúceho roka 57,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS