ČLÁNOK
Bilančná suma bánk na konci 1. kvartálu dosiahla 750 mld. Sk
20. júla 1999

Bilančná suma bánk pôsobiacich na slovenskom peňažnom trhu dosiahla k 31. marcu 1999 hodnotu takmer 750 mld. Sk a oproti koncu minulého roka poklesla o 6,3 % v dôsledku zrušenia opatrenia devízovej pozície pre menové účely. Nárast klasifikovaných pohľadávok negatívne ovplyvnil štruktúru úverového portfólia bankového sektora. Tempo rastu zdrojov na krytie rizík zaostáva za tempom rastu klasifikovaných pohľadávok. Dôsledok tohto vývoja sa zvýšila aj nekrytá predpokladaná strata. Vyplýva to z komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS), ktoré agentúre SITA poskytol hovorca NBS Ján Onda.
Limit kapitálovej primeranosti podľa komuniké nesplnilo päť bánk a v priebehu sledovaného obdobia došlo aj k porušovaniu limitu čistej úverovej angažovanosti. Jedným z faktorov ovplyvňujúcim daný stav je aj finančná situácia podnikateľských subjektov, ktorá ovplyvnila rast nesplácaných úverov s negatívnym dopadom na kvalitu úverovaných portfólií bánk.
Ku koncu prvého štvrťroka tohto roka pôsobilo v bankovom sektore SR 26 bankových subjektov – z toho 24 bánk a dve pobočky zahraničných bánk. Podiel zahraničných investorov na celkovom imaní bánk a trvale poskytnutých prostriedkov pobočiek zahraničných bánk predstavoval približne 37 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS