ČLÁNOK
Bilančná suma a.s. Banka Slovakia vzrástla o 1,9 mld Sk
6. mája 1997

Bilančná suma a.s. Banka Slovakia za obdobie jedného roku obchodnej činnosti vzrástla o 1,9 mld Sk, čo znamená, že sa strojnásobila. Za toto obdobie vzrástli primárne zdroje o 1,3 mld Sk, pričom banka vedie v súčasnosti viac ako 3000 účtov. »Banka vykazuje vysokokvalitné úverové portfólio v objeme 921 mil. Sk, bez klasifikovaných pohľadávok. Banka optimalizuje štruktúru aktív tým, že investuje významnú časť zdrojov aj do cenných papierov, osobitne do štátnych pokladničných poukážok a štátnych dlhopisov. Banka k 31.12.1996 vykázala čistý zisk po zdanení 3,8 mil. Sk a podľa predbežných výsledkov k 30.5.1997 vykazuje zisk vo výške 6,6 mil. Sk. V súčasnej zložitej situácii na finančnom trhu banka plní povinné minimálne rezervy na 100% a momentálne predáva zdroje na medzibankovom trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS