ČLÁNOK
Bilančná suma a.s. Banka Slovakia vzrástla o 1,9 mld Sk
6. mája 1997

Bilančná suma a.s. Banka Slovakia za obdobie jedného roku obchodnej činnosti vzrástla o 1,9 mld Sk, čo znamená, že sa strojnásobila. Za toto obdobie vzrástli primárne zdroje o 1,3 mld Sk, pričom banka vedie v súčasnosti viac ako 3000 účtov. »Banka vykazuje vysokokvalitné úverové portfólio v objeme 921 mil. Sk, bez klasifikovaných pohľadávok. Banka optimalizuje štruktúru aktív tým, že investuje významnú časť zdrojov aj do cenných papierov, osobitne do štátnych pokladničných poukážok a štátnych dlhopisov. Banka k 31.12.1996 vykázala čistý zisk po zdanení 3,8 mil. Sk a podľa predbežných výsledkov k 30.5.1997 vykazuje zisk vo výške 6,6 mil. Sk. V súčasnej zložitej situácii na finančnom trhu banka plní povinné minimálne rezervy na 100% a momentálne predáva zdroje na medzibankovom trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS