ČLÁNOK


,

Bilancia vývoja slovenských akcií na mníchovskej burze v roku 2000
25. januára 2001

Nafta Gbely začala minulý rok na 9,50 EUR. Spočiatku klesala z východiskovej úrovne až 11. mája zaznamenala ročné (a historické) minimum 6,50 EUR. Potom došlo k obrovskému obratu: Najskôr stúpala pozvoľna, keď v druhej polovici augusta sa vyšplhala na 13,00 EUR. Nato nasledovala raketová explózia: ročné maximum 37,00 EUR dosiahla 11. septembra. Do konca roka sme boli svedkami pozvoľného poklesu. V posledný vlaňajší obchodovací deň 29. decembra mala hodnotu 27,99 EUR. Za rok sa teda jej kurz takmer strojnásobil. Historické maximum z 26. marca 1997 je však zatiaľ neprekonatené: 45,50 EUR bolo minulý rok pre Naftu Gbely nezvládnuteľnou úrovňou. Tak či onak, Nafta Gbely bola jedinou slovenskou akciou na mníchovskej burze, ktorá skončila vlaňajšiu burzovú púť na vyššej úrovni než ju začala.

Slovakofarma vstúpila do minulého roku na úrovni 44,00 EUR. Koncom januára sa vyšvihla na ročné maximum 49,00 EUR. V druhej polovici februára sa ledva držala nad hodnotou 40,00 EUR. Koncom marca znovu vystrelila nad 45,00 EUR, následne spadla znovu tesne nad 40,00 EUR. Koncom júna explodovala na ročné maximum 49,00 EUR, aby následne klesla do konca augusta na 37,00 EUR, kde sa zabetónovala do druhej polovice októbra. Po krátkom intermezze, vzostupe na 41,00 EUR koncom októbra, už Slovakofarma poznala len jeden smer: nadol. Posledný vlaňajší obchodovací deň mala kurz 33,00 EUR. Za 12 mesiacov stratila teda Slovakofarma štvrtinu svojej pôvodnej hodnoty. Na ročné (a historické) minimum 32,50 EUR klesla 20. decembra. Dlhodobý vývoj je takisto negatívny: Od svojho historického maxima 138,56 EUR z 23. mája 1997 je Slovakofarma vzdialená viac než na príslovečné hony. Inak povedané, jej aktuálny kurz by sa musel viac ako zoštvornásobiť, aby táto „vlajková loď slovenského priemyselu“ mohla nanovo lámať historické rekordy.

Slovnaft sa do uplynulého mníchovského burzového roka vybral na úrovni tesne pod 14,00 EUR. Koncom januára sa dostal na 19,00 EUR. Následne jeho kurz klesol v druhej polovici februára na 12,00 EUR. Ročné maximum 22,10 EUR zaznamenal 29. marca. Odvtedy sme však mohli pozorovať neustály pokles kurzu. Ročné (a historické) minimum 10,70 EUR dosiahol Slovnaft v posledný vlaňajší obchodovací deň 29. decembra. Ide teda – podobne ako u Slovakofarmy – v medziročnom porovnaní o stratu pribižne štvrtiny pôvodnej hodnoty. Historický rekord 26,59 EUR zaznamenal Slovnaft 13.októbra 1997.

Váhostav Žilina pokračoval v doslova a do písmena tragickom vývine. Začiatok vlaňajška ho zastihol na ročnom maxime 5,00 EUR, koniec na 2,00 EUR – a medzitým kontinuálne klesal. Najrazantnejší prepad zaznamenal v 1. polovici júla, keď zrazu zletel z úrovne 4,50 EUR na 3,40 EUR. 13. novembra sa prepadol na ročné (a historické) minimum 1,90 EUR. Summa summárum: Za rok stratil dve tretiny svojej hodnoty. Pohľad späť je ešte desivejší: Historické maximum 62,38 EUR dosiahol Váhostav Žilina 10. apríla 1997 – a odvtedy sme svedkami neustáleho poklesu jeho kurzu. Do konca minulého roku o 97% !!!

VSŽ Košice stáli vlani v znamení obrovskej kurzovej hektiky. Do uplynulého roku sa vybrali na úrovni 2,90 EUR. Medzitým vládla extrémna nervozita. Koncom januára klesli na 2,60 EUR, kde sa držali do polovice februára, keď v priebehu niekoľkých dní vystrelili na 3,40 EUR. Následne nastala kurzová depresia, ktorá vyvrcholila 25. apríla ročným minimom 2,15 EUR. Potom sme boli svedkami fenomenálneho obratu: explózie na ročné maximum 3,55 EUR z 15. mája – a opätovného prepadu na 2,40 EUR začiatkom augusta. A znovu: Raketový vzrast za niekoľko dní z 2,40 EUR na 3,3O EUR, pozvoľné zvyšovanie na 3,40 EUR do konca augusta, prepad na 2,60 EUR v druhej polovici septembra, zvýšenie kurzu na 3,40 v polovici novembra a jeho zníženie na 2,90 EUR v posledný vlaňajší obchodovací deň. Minulý rok sa teda pre VSŽ skončil presne tak, ako sa začal. Čo sa však odohralo medzitým, nebolo veru pre slabé burziánske nervy. Mimochodom, ročné minimum VSŽ Košice nie je na rozdiel od všetkých zvyšných slovenských akcií na mníchovskej burze súčasne aj historickým minimom; východoslovenský gigant zaznamenal rekordne najnižšiu úroveň 2,10 EUR už 17. septembra 1999. To však nemôže a nesmie byť pre VSŽ Košice nijakou potechou. Veď historické maximum 20,20 EUR z 10. apríla 1997 je z dnešného pohľadu vskutku nedostihnuteľnou métou. Strata kurzu v posledný vlaňajší obchodovací deň oproti historickému maximu je približne 85% !!! Alebo inak vyrátané: Hodnota účastín VSŽ by sa musela zvýšiť viac ako šesťnásobne, aby sa priblížila k historickému rekordu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS