ČLÁNOK
Bieloruská centrálna banka plánuje fixáciu rubľa
19. júla 1999

NBB vypracovala plán na roky 1999 a 2000, na základe ktorého sa uskutoční fixácia, v prvom roku sa zavedie mesačná devalvácia vo výške 2 %, a uskutoční limitovaná emisia peňazí s cieľom zabezpečiť reálny ekonomický rast.
Po prijatí plánu bude známe, voči ktorým menám bude bieloruský rubeľ fixovaný. Podľa Prokopoviča je pravdepodobné, že rubeľ bude fixovaný voči euru, alebo voči doláru a euru súčasne. Plán vymedzuje dve fázy. V rámci prípravnej fázy, ktorá by mala trvať šesť mesiacov až jeden rok, by mali byť zvýšené devízové rezervy a mal by byť riešený problém stability menovej politiky. V prvom mesiaci druhej fázy by mal byť uspokojený dopyt po tvrdej mene na devízovom trhu, vláda by mala vykonať opatrenia na zabezpečenie konvertibility bieloruského rubľa, NBB obmedzí emisie nových peňazí na limitované objemy v súlade s disponibilnými devízovými rezervami, a začne predávať bieloruské ruble iba za devízy.
Prokopovič dodal, že NBB potrebuje devízové rezervy vo výške 400 mil. USD, aby mohla začať realizáciu plánu. Guvernér uviedol, že existuje niekoľko spôsobov, akými môže NBB získať požadovaný objem prostriedkov. Prvou možnosťou je zavedenie predpisu, na základe ktorého budú musieť ekonomické subjekty predať 10 % svojich zárobkov v tvrdej mene pri fixnom kurze okrem doterajších povinných 30 %. Druhou možnosťou je predaj akcií privatizovaných firiem za tvrdú menu. Po tretie, vláda môže získať devízy následkom normalizácie vzťahov medzi Bieloruskom a západnými krajinami a finančnými inštitúciami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS