ČLÁNOK
Béžová kniha americkej centrálnej banky utlmila nádeje na skoré ozdravenie hospodárstva
30. novembra 2001

Známky narastajúceho optimizmu investorov ohľadne rýchleho konca recesie v USA potlačila najnovšia Béžová kniha Fedu, ktorá konštatuje oslabenie ekonomických aktivít vo väčšine oblastí Spojených štátov.

Dodajme, že Béžová kniha, ktorá vychádza z podkladov dvanástich regionálnych Federálnych rezervných bánk a ich 25 pobočiek, súhrnne posudzuje miestne ekonomické parametre v jednotlivých menových dištriktoch USA.

Centrálna banka pri hodnotení regionálnych ekonomických podmienok zvýraznila fakt, že ďalšie ochabnutie hospodárstva prevažuje nad známkami ozdravenia a ekonomika ako celok koncom októbra a v prvej polovici novembra bola evidentne slabá.

Béžová kniha predstavuje teda „úder“ finančným trhom, ale aj časti oficiálnych kruhov vo Washingtone, ktoré preferovali názor, že recesia, ktorá sa prakticky začala v marci 2001 sa veľmi rýchlo, pravdepodobne už začiatkom budúceho roka, skončí.

Fed ďalej konštatuje, že spotrebiteľské výdavky boli v októbri a v prvých dňoch novembra značne rozkolísané a ich objem držali „nad hladinou agresívne zľavy predajcov“.

Dopyt po nehnuteľnostiach zostáva aj naďalej stabilný a úroky z hypotekárnych úverov vzhľadom na radikálne uvoľnenie menovej politiky majú klesajúci trend.

V niektorých oblastiach sa zaznamenalo mierne zlepšenie na trhu práce, no podľa údajov Ministerstva práce USA sú najviac postihnuté oblasti s vysokou koncentráciou špičkovej technologickej výroby – k prudkému poklesu zamestnanosti došlo napríklad v Denveri, Dallase a v Portlande.

Béžová kniha je viac pesimistická aj v porovnaní s hodnoteniami ekonomických podmienok v USA zo strany ekonómov pôsobiacich v súkromnom sektore. Dáta obsiahnuté v tomto dokumente Fedu dokonca zatieňujú aj niektoré optimistické výroky jeho predsedu Allana Greenspana.

Priemyselná výroba, ktorá je postihnutá najviac a najdlhšie vykazuje ďalšie oslabenie takmer vo všetkých dvanástich regionálnych dištriktoch Federal Reserve.

Vo viac ako dvoch tretinách týchto dištriktov sa ďalej znížil objem objednávok, čo predznamenáva negatívny vývoj v budúcich mesiacoch.

Existujú však aj náznaky, že tempo investičných aktivít stráca svoj pôvodný, klesajúci trend.

Všetko však hovorí v prospech ďalšieho, v poradí už jedenásteho zníženia úrokových sadzieb počas tohto roka.

Fed bude o tomto kroku rozhodovať na budúcom rokovaní Výboru pre operácie na voľnom trhu, ktoré sa uskutoční 11. decembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS