ČLÁNOK
Bežný účet za štyri mesiace v schodku 17,7 mld. Sk
20. júla 2001

Bežný účet platobnej bilancie za január až apríl 2001 skončil schodkom 17,7 mld. Sk. Príčinou je najmä pasívne saldo obchodnej bilancie vo výške 25,8 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil podľa predbežných údajov prebytkom 18,7 mld. Sk. Celková platobná bilancia vykázala ku koncu apríla prebytok 2,4 mld. Sk. Vyplýva to zo situačnej správy o menovom vývoji v SR za jún 2001, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).

Na strane bežného účtu platobnej bilancie okrem obchodnej bilancie negatívne pôsobili tiež výnosy vykazujúce deficit 1,4 mld. Sk, naopak priaznivý vplyv malo saldo bilancie služieb (6,2 mld. Sk) a bežných transferov (3,3 mld. Sk). V rámci finančného účtu dosiahol za prvé štyri mesiace objem priamych zahraničných investícií v SR kladné saldo takmer 24 mld. Sk, portfóliové investície však vykázali záporných 6,1 mld. Sk.

Bežný účet platobnej bilancie za obdobie január až marec skončil so schodkom 14,9 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie s prebytkom 15,8 mld. Sk. Za celý minulý rok vykázal bežný účet platobnej bilancie SR pasívne saldo vo výške takmer 33 mld. Sk. Na tento rok predpokladá konkretizovaný menový program NBS schodok bežného účtu na úrovni 54,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS