ČLÁNOK
Bežný účet za prvé dva mesiace s deficitom 8,1 mld. Sk
30. apríla 2002

Deficit bežného účtu platobnej bilancie dosiahol za dva mesiace podľa predbežných údajov 8,1 mld. Sk. Na medziročnej báze sa zvýšil o 2,1 mld. Sk. V samotnom februári predstavoval deficit bežného účtu 4,057 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Na deficite bežného účtu sa najväčšou mierou podieľal výsledok zahraničného obchodu. Obchodná bilancia totiž skončila za dva mesiace s pasívnym saldom 12,148 mld. Sk, pričom februárový deficit predstavoval 6,345 mld. Sk.

Bilancia služieb za prvé dva mesiace dosiahla aktívne saldo vo výške 3,3 mld. Sk, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bolo nižšie o 0,3 mld. Sk. Vo februári dosiahla bilancia služieb prebytok 1,981 mld. Sk. Jednotlivé položky bilancie služieb mali rozdielny vývoj. V doprave prebytok dosiahol za dva mesiace 4,9 mld. Sk a naznačil zlepšenie vývoja, keďže medziročne stúpol o 1,5 mld. Sk. Vývoj ďalších dvoch položiek mal opačnú tendenciu. Zvýšené výdavky na cesty do zahraničia spôsobili, že zahraničná turistika skončila s aktívnym saldom vo výške 1,0 mld. Sk, medziročne však pokleslo o 1,0 mld. Sk. Iné služby spolu dosiahli deficit 2,6 mld. Sk s medziročným rastom o 0,8 mld. Sk.

Bilancia výnosov zaznamenala v prvých dvoch mesiacoch tohto roka 2002 deficit vo výške 0,4 mld. Sk, čo predstavuje medziročný rast o 0,5 mld. Sk. Saldo bežných transferov bolo aktívne v objeme 1,1 mld. Sk. Na medziročnej báze stúplo o 0,5 mld. Sk. V samotnom februári predstavoval deficit bilancie výnosov 326 mil. Sk a kladné saldo bežných transferov 633 mil. Sk

V roku 2001 predstavoval schodok bežného účtu platobnej bilancie 84,892 mld. Sk. Podpísal sa pod neho najmä výsledok zahraničného obchodu, keď deficit obchodnej bilancie dosiahol rekordných 103,205 mld. Sk. V tomto roku očakáva NBS deficit bežného účtu na úrovni 81,2 mld. Sk, čo je 7,9 % hrubého domáceho produktu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS