ČLÁNOK
Bežný účet za päť mesiacov s deficitom 6,725 mld. Sk
25. augusta 2003

Bežný účet platobnej bilancie skončil ku koncu mája s deficitom 6,725 mld. Sk, pričom ku koncu apríla predstavoval ešte 9,881 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie dosiahol prebytok 18,473 mld. Sk. Celková platobná bilancia ukončila za prvých päť mesiacov s prebytkom 12,002 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

Najväčšou mierou sa na schodku bežného účtu tradične podieľalo záporné saldo obchodnej bilancie vo výške 10,744 mld. Sk, bolo však o 25,1 mld. Sk nižšie ako v rovnakom období minulého roku. Záporné saldo bilancie výnosov predstavovalo 2,51 mld. Sk. Naopak, kladná bola bilancia služieb, ktorá skončila za päť mesiacov s prebytkom 1,883 mld. Sk. Prebytková bola aj bilancia bežných transferov na úrovni 4,646 mld. Sk.

Kapitálový účet platobnej bilancie skončil za obdobie január až máj s kladným saldom 487,5 mil. Sk a finančný účet s prebytkom 17,986 mld. Sk. V rámci finančného účtu dosiahol objem priamych investícií v SR sumu 18,91 mld. Sk, celkové kladné saldo priamych investícií bolo v objeme 19,754 mld. Sk. Portfóliové investície zaznamenali záporný schodok 13,264 mld. Sk. Ostatné investície vykázali prebytok 11,496 mld. Sk.

V tomto roku očakáva NBS podľa menového programu deficit bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 73 mld. Sk, čo by malo predstavovať 6,2 % hrubého domáceho produktu. Pod deficit bežného účtu sa opäť najvýraznejšie podpíše záporné saldo obchodnej bilancie, ktoré by malo dosiahnuť 85 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS