ČLÁNOK
Bežný úcet za dva mesiace predbežne s deficitom 5,3 mld. Sk
30. apríla 2003

Bežný úcet platobnej bilancie skoncil podla predbežných údajov za prvé dva mesiace s deficitom 5,3 mld. Sk. Na medzirocnej báze pritom záporné saldo kleslo o 2,8 mld. Sk. V samotnom februári dosiahol deficit bežného úctu 3,613 mld. Sk. Napriek priaznivému vývoju v zahranicnom obchode sa obchodná bilancia s dvojmesacným schodkom 4,1 mld. Sk najviac podielala na deficitnom výsledku bežného úctu. Medzirocne bol pritom deficit v obchodnej bilancii o 8 mld. Sk nižší. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Zmenu vo vývoji bilancie služieb z minulorocného aktívneho salda 3,3 mld. Sk na deficit 1,4 mld. Sk podla NBS spôsobil vývoj bilancie dopravy a iných služieb spolu. „V bilancii dopravy sa od zaciatku roka zacína prejavovat rast platieb za cestnú nákladnú dopravu, co vo februári mohol podporit aj štrajk železníc

a vyššie využitie cestnej dopravy,“ konštatuje NBS. Zvýšenie deficitu v skupine iné služby spolu spôsobil pokles inkás za právne, úctovné a poradenské služby, poistovacie služby, služby spojov a podobne.

Prehlbenie deficitu bilancie výnosov na 900 mil. Sk podla NBS spôsobili vyššie platby za úroky z portfóliových investícií, kde sa, hlavne v januári, realizovali platby úrokov z vládnych obligácií emitovaných v korunách nerezidentom. To však bolo kompenzované v rámci zmenenej metodiky. Bilancia bežných transferov bola kladná so saldom 1,2 mld. Sk.

V tomto roku ocakáva NBS podla menového programu deficit bežného úctu platobnej bilancie na úrovni 73 mld. Sk, co by malo predstavovat 6,2 % hrubého domáceho produktu. Pod deficit bežného úctu sa opät najvýraznejšie podpíše záporné saldo obchodnej bilancie, ktoré by malo dosiahnut 85 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS