ČLÁNOK
Bežný účet za dva mesiace je v schodku 6 mld. Sk
28. mája 2001

Bežný účet platobnej bilancie za obdobie január až február 2001 skončil so schodkom 6,02 mld. Sk. Príčinou je hlavne pasívne saldo obchodnej bilancie vo výške 10,6 mld. Sk. Bilancia služieb vykázala prebytok vo výške 3,6 mld. Sk. Bilancia výnosov skončila v prebytku 366 mil. Sk a kladné saldo bežných transferov predstavovalo koncom februára 618 mil. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil podľa predbežných údajov prebytkom 3 mld. Sk. Vyplýva to zo situačnej správy o menovom vývoji v SR za apríl 2001, ktorý zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).

Deficit bežného účtu platobnej bilancie SR dosiahol vo februári tohto roka 3,1 mld. Sk. Tradične sa na ňom najvýraznejšie podieľalo pasívum obchodnej bilancie na úrovni 5,821 mld. Sk. Tento deficit kompenzoval prebytok v bilancii služieb v objeme 20,024 mld. Sk. Bilancia výnosov skončila vo februári v mínuse 95 mil. Sk, bežné transfery naopak vykázali aktívum 790 mil. Sk. V januári skončil bežný účet v mínuse 4,6 mld. Sk, keď januárový deficit zahraničnoobchodnej bilancie predstavoval 5,3 mld. Sk.

Za celý minulý rok vykázal bežný účet platobnej bilancie SR pasívne saldo vo výške takmer 33 mld. Sk. Na tento rok predpokladá menový prehľad NBS schodok bežného účtu na úrovni 38,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS