ČLÁNOK
Bežný účet skončil v januári predbežne so schodkom 5 mld.Sk
30. marca 2001

Deficit bežného účtu vykázal v januári výšku 5 mld. Sk, pri medziročnom zvýšení o 4,2 mld. Sk. Pokračovala tak tendencia zhoršovania relácií na bežnom účte, ktorá bola charakteristická pre posledné mesiace roka 2000. O predbežných výsledkoch informovala Národná banka Slovenska (NBS).

Na vývoj bežného účtu vplýval predovšetkým zahraničný obchod. Obrat zaznamenal v januári pomerne výrazné zvýšenie, podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR sa za január 2001 vyviezol tovar za 47,6 mld. Sk, pri medziročnom náraste o 38,7 %. Dovezený tovar dosiahol hodnotu 52,9 mld. Sk a v medziročnom porovnaní vzrástol o 44,1 %. Januárový deficit obchodnej bilancie tak predstavoval 5,3 mld. Sk, čo bolo o 2,9

mld. Sk viac ako v rovnakom období minulého roka. Podobne ako v obchode s tovarom sa v januári zhoršil aj vývoj v službách, keď bilancia skončila aktívnym saldom 0,4 mld. Sk, pri medziročnom poklese o 1,1 mld. Sk. Jedinou položkou, ktorá zaznamenala zlepšenie, bol cestovný ruch, kde sa nárast príjmov premietol do medziročného zvýšenia prebytku bilancie cestovného ruchu o 0,9 mld. Sk.

Bežný účet platobnej bilancie SR skončil za uplynulý rok s deficitom 32,9 mld. Sk, teda 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Schodok tak medziročne klesol o 14,6 mld. Sk, čiže o 30,7 %. Na konci roku 1999 deficit bežného účtu predstavoval 47,5 mld. Sk, rok predtým dokonca 72,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS