ČLÁNOK
Bežný účet sa v januári uzavrel so schodkom 4,045 mld. Sk
29. apríla 2002

Bežný účet platobnej bilancie skončil v januári so schodkom 4,045 mld. Sk. Podpísal sa pod neho najmä výsledok zahraničného obchodu, keď deficit obchodnej bilancie dosiahol 5,803 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie sa dostal v januári do záporných 372,6 mil. Sk. Celková platobná bilancia tak skončila s deficitom 3,231 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Na celkovom schodku bežného účtu platobnej bilancie sa okrem zahraničného obchodu negatívne prejavila aj bilancia výnosov s deficitom 61,2 mil. Sk. Prebytok bilancie služieb na úrovni 1,316 mld. Sk naopak deficit bežného účtu zmiernil. Saldo bežných transferov bolo 503,7 mil. Sk.

Kapitálový účet platobnej bilancie sa ocitol ku koncu januára v deficite 272,6 mil. Sk a finančný účet skončil rovnako so záporným saldom 100 mil. Sk. V rámci finančného účtu dosiahol v januári objem priamych zahraničných investícií v SR na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov záporných 571,6 mil. Sk, celkové saldo priamych investícií bolo pozitívne v objeme 304,4 mil. Sk. Portfóliové investície vykázali kladné saldo 3,651 mld. Sk. Ostatné investície vykázali záporných 4,056 mld. Sk.

Vlani skončil bežný účet platobnej bilancie so schodkom 84,892 mld. Sk. Deficit obchodnej bilancie dosiahol rekordných 103,205 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie vykázal vlani pozitívne saldo 83,173 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak skončila s deficitom 6,867 mld. Sk.

V tomto roku počíta Národná banka Slovenska s deficitom bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 81,2 mld. Sk, čo je 7,9 % hrubého domáceho produktu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS