ČLÁNOK
Bežný účet po piatich mesiacoch v schodku 158,3 mil. eur
2. septembra 2011

Bežný účet platobnej bilancie bol po piatich mesiacoch tohto roka v schodku 158,3 mil. eur. Vyplýva to zo spresnených údajov Národnej banky Slovenska. V rámci jednotlivých zložiek bežného účtu bola v kumulatívnom prebytku obchodná bilancia s plusom 626,6 mil. eur a tiež bilancia bežných transferov s prebytkom 124,2 mil. eur. Naopak, bilancia výnosov bola ku koncu mája deficitná v objeme 658 mil. eur a bilancia služieb bola v mínuse 251,1 mil. eur.

Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie však spolu vykázali prebytok na úrovni 1,024 mld. eur. Väčšina pripadala na finančný účet, ktorý skončil prvých päť mesiacov tohto roka v prebytku 679,8 mil. eur, kým kapitálový účet bol v pluse 344,3 mil. eur. Po započítaní chýb a omylov na úrovni 865,8 mil. eur tak dosiahla celková platobná bilancia Slovenska ku koncu mája vyrovnanú nulovú úroveň.

V rámci samotného finančného účtu dominovali ostatné investície, ktorých prebytok ku koncu piateho mesiaca tohto roka dosiahol 1,167 mld. eur. V miernom prebytku boli aj portfóliové investície na úrovni 47,6 mil. eur. Naopak, bilancia finančných derivátov bola záporná v objeme 455,6 mil. eur a v mínuse skončila aj bilancia priamych investícií. Tie boli za päť mesiacov v miernom deficite 79,3 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS