ČLÁNOK
Bežný účet platobnej bilancie za polrok s deficitom 7,4212 mld. Sk
26. septembra 2003

Bežný účet platobnej bilancie skončil ku koncu júna s deficitom 7,4212 mld. Sk, pričom ku koncu mája predstavoval 6,725 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie dosiahol prebytok 28,9918 mld. Sk. Celková platobná bilancia ukončila za polrok s prebytkom 20,7257 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

Najväčšou mierou sa na schodku bežného účtu tradične podieľalo záporné saldo obchodnej bilancie vo výške 9,702 mld. Sk. Záporné saldo bilancie výnosov predstavovalo 5,2682 mld. Sk. Naopak, kladná bola bilancia služieb, ktorá skončila za šesť mesiacov s prebytkom 2,3293 mld. Sk. Prebytková bola aj bilancia bežných transferov na úrovni 5,2197 mld. Sk.

Kapitálový účet platobnej bilancie skončil za obdobie január až jún s kladným saldom 510,8 mil. Sk a finančný účet s prebytkom 28,481 mld. Sk. V rámci finančného účtu dosiahlo objem priamych investícií v SR sumu 19,5417 mld. Sk, celkové kladné saldo priamych investícií bolo v objeme 20,2151 mld. Sk. Portfóliové investície zaznamenali schodok 17,6042 mld. Sk. Ostatné investície vykázali prebytok 26,4899 mld. Sk.

V tomto roku očakáva NBS podľa menového programu deficit bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 73 mld. Sk, čo by malo predstavovať 6,2 % hrubého domáceho produktu. Pod deficit bežného účtu sa opäť najvýraznejšie podpíše záporné saldo obchodnej bilancie, ktoré by malo dosiahnuť 85 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS