ČLÁNOK
Bežný účet platobnej bilancie vlani s deficitom 2 mld. eur
31. marca 2010

Bežný účet platobnej bilancie skončil za celý minulý rok v deficite 2,023 mld. eur. V decembri tak schodok bežného účtu stúpol o 579 mil. eur. Vyplýva to zo spresnených údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Na vlaňajšom deficite bežného účtu sa najväčšou mierou podieľal schodok bilancie výnosov, ktorý ku koncu decembra dosiahol 1,288 mld. eur. Podobný deficit vykázala však aj bilancia služieb, ktorá skončila v mínuse 1,246 mld. eur. Bežné transfery vykázali schodok v objeme 676,2 mil. eur. Jedinou položkou bežného účtu, ktorá skončila v minulom roku v pluse, tak bola obchodná bilancia. Jej prebytok dosiahol 1,187 mld. eur.

Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie boli za celý minulý rok naopak v prebytku na úrovni 3,422 mld. eur. Podieľal sa na tom predovšetkým finančný účet, ktorý bol ku koncu vlaňajška v pluse 2,958 mld. eur. Kapitálový účet vykázal prebytok v objeme 463,9 mil. eur. Pri položke omyly a chyby evidovala centrálna banka schodok na úrovni 1,966 mld. eur a tak celková platobná bilancia Slovenska skončila vlani s deficitom v sume 566,6 mil. eur.

V rámci finančného účtu vykázali najvyšší prebytok ostatné investície, ktoré boli v boli v pluse 3,967 mld. eur. V miernom prebytku na úrovni 265,9 mil. eur boli aj finančné deriváty. Naopak v schodku 928 mil. eur skončili portfóliové investície a zápornú bilanciu v sume 346,7 mil. eur vykázali aj priame investície.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS