ČLÁNOK
Bežný účet platobnej bilancie SR skončil v apríli s deficitom 25 mld. Sk
23. júla 1998

Bežný účet platobnej bilancie SR skončil v apríli s deficitom 25 mld. Sk. Výsledok bol v rozhodujúcej miere ovplyvnený deficitom obchodnej bilancie, ktorý predstavoval 25,4 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet skončil ku koncu apríla s prebytkom vo výške 22,5 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda. Podľa NBS bolo takmer 82 % transakcií na kapitálovom a finančnom účte realizovaných formou dlhodobého kapitálu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol výrazný aj prílev nedlhového kapitálu vo forme priamych zahraničných investícií. Kapitálová účasť zahraničných investorov v SR v rozsahu nad 10 % sa zvýšila o 7 mld. Sk. Platobná bilancia SR skončila v prvom štvrťroku so schodkom 4,26 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom a finančnom účte vo výške 11,09 mld. Sk nebol schopný pokryť vysoký deficit vykázaný v rámci bežného účtu platobnej bilancie (-16,12 mld. Sk). Podiel deficitu bežného účtu na hrubom domácom produkte pritom v prvom kvartáli dosiahol hodnotu 9,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS