ČLÁNOK
Bežný účet platobnej bilancie skončil za prvých osem mesiacov so schodkom 49,1 mld. Sk
1. decembra 1998

Bežný účet platobnej bilancie skončil za prvých osem mesiacov so schodkom 49,1 mld. Sk predovšetkým v dôsledku pasívneho salda obchodnej bilancie vo výške 51,3 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil s prebytkom 64,9 mld. Sk. Vyplýva to zo zhrnutia menového prehľadu za mesiac október, ktoré agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie NBS. Celkový stav úverov k ultimu októbra bol 394,3 mld. Sk. Medzimesačne vzrástli o 0,7 mld. Sk, pričom korunové úvery poklesli o 0,9 mld. Sk a úvery v cudzej mene sa zvýšili o 1,6 mld. Sk. Medziročný rast celkových úverov predstavoval 3,4 %, z toho úvery podnikom a obyvateľstvu vzrástli o 4,7 %. Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v septembri vzrástla o 7,04 bodu na 24,36 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov dosiahla 17,07 % . Peňažná zásoba M2 (vo fixnom devízovom kurze) v októbri medzimesačne vzrástla o 2,5 mld. Sk a dosiahla 449,2 mld. Sk. Jej medziročný rast predstavoval 5,8 %. Korunové vklady ako súčasť menového agregátu M2 vzrástli v októbri o 1,1 mld. Sk. Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 123,6 mil. USD. Ich stav k ultimu októbra vo výške 2,9867 mld. USD zodpovedal 2,4 násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých osem mesiacov tohto roka. Októbrová úroveň spotrebiteľských cien sa v porovnaní so septembrom zvýšila mesačne o 1,1 %. Ročná miera inflácie dosiahla 6,2 %. Bežné hospodárenie štátneho rozpočtu ku koncu októbra skončilo deficitom 9,0 mld. Sk. Banková rada NBS zrušila 1. októbra fixný kurzový režim a fluktuačné pásmo slovenskej koruny. Zároveň zrušila naviazanie slovenskej koruny na menový kôš, ktorý doteraz tvorila zo 60 % DEM a 40 % USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS