ČLÁNOK
Bežný účet PB za desať mesiacov so schodkom 13,5 mld. Sk
25. januára 2001

Bežný účet platobnej bilancie za január až október skončil schodkom 13,5 mld. Sk, predovšetkým v dôsledku pasívneho salda obchodnej bilancie vo výške 23,9 mld. Sk. Deficit bežného účtu sa tak v porovnaní s obdobím január až september prehĺbil o 5,9 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie ku koncu októbra skončil podľa predbežných údajov s prebytkom 46,6 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS), podľa ktorej celková platobná bilancia skončila s aktívom 44 mld. Sk.

Slovensko za 10 mesiacov vyviezlo tovar v hodnote 449,1 mld. Sk, zatiaľ čo objem dovozu bol na úrovni 472,9 mld. Sk. Do konca októbra sa tak obchodný deficit vyšplhal na 23,9 mld. Sk. Schodok v zahraničnom obchode sa takmer podarilo pokryť priaznivým vývojom v bilancii služieb, ktorá skončila s prebytkom 19,6 mld. Sk. Na deficite bežného účtu sa podpísal aj schodok v bilancii výnosov a bežných transferov v objeme 9,3 mld. Sk.

V rámci finančného účtu platobnej bilancie zaznamenali priame investície pozitívne saldo v objeme 55,9 mld. Sk, keď čisté saldo investícií smerujúcich do SR predstavovalo takmer 57 mld. Sk. Portfóliové investície vykázali plus 34,4 mld. Sk a ostatné investície, mapujúce úverové aktivity zaznamenali deficit 47,1 mld. Sk.

V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval deficit bežného účtu sumu 35,5 mld. Sk, pričom kapitálový a finančný účet s prebytkom 34,8 mld. Sk ho nebol schopný vykryť. Podstatne nižšia bola predovšetkým úroveň priamych investícií. Vďaka položke chyby a omyly však celková platobná bilancia bola aktívna vo výške 8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS