ČLÁNOK
Bežný účet PB ku koncu júla s deficitom zhruba 6,6 mld. Sk
5. októbra 2000

Deficit bežného účtu platobnej bilancie za január až júl skončil podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) schodkom 6,6 mld. Sk pri medziročnom poklese o 25,6 mld. Sk. Vyplýva to z augustového menového prehľadu NBS. Výsledky za sedem mesiacov znamenajú miernu medzimesačnú redukciu schodku platobnej bilancie, ktorý za polrok predstavoval 6,8 mld. Sk, pričom v prvom polroku 1999 výška deficitu dosahovala až 29,9 mld. Sk

Pod pozitívny vývoj deficitu bežného účtu sa podpísal najmä priaznivý vývoj obchodnej bilancie, ktorá za január až júl zaznamenala 11,2-miliardový schodok pri vývoze 304,9 mld. Sk a dovoze 316,1 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka bolo saldo zahraničného obchodu pasívne vo výške 28,9 mld. Sk, keď sa zo SR vyviezol tovar v hodnote 231,3 mld. Sk a import predstavoval 260,2 mld. Sk. V komoditnej štruktúre zahraničného obchodu sa neudiali výrazné zmeny. V medziročnom porovnaní vzrástol dovoz ropy a zemného plynu o 23,7 mld. Sk.

Ďalším pozitívnym faktorom bol pokračujúci trend rastu aktívneho salda v obchode so službami. Medziročné zvýšenie inkás o 25 % a pokles platieb o 1,3 % umožnilo, že vytvorený prebytok 11,7 mld. Sk zaznamenaný k ultimu júla bol o 11,7 mld. Sk vyšší ako v minulom roku. Na zvýšení aktívneho salda bilancie služieb sa podieľal najmä rast aktívneho salda v doprave medziročne o 6,4 mld. Sk, prejavil sa aj pokles deficitu iných služieb spolu o 4,7 mld. Sk. Rast inkás v doprave spôsobili predovšetkým zvýšené poplatky za tranzit.

Negatívny vývoj naopak zaznamenali ďalšie dve položky bežného účtu, bilancia výnosov a bežných transferov. Bilancia výnosov dosiahla schodok 10,7 mld. Sk pri medziročnom prehĺbení o 1,7 mld. Sk. Bilancia bežných transferov skončila aktívnym saldom vo výške 3,6 mld. Sk, pri medziročnom poklese o 2,1 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS