ČLÁNOK
Bežný účet k novembru predbežne s deficitom 20,8 mld. Sk
30. januára 2001

Deficit bežného účtu skončil v novembri podľa predbežných údajov schodkom 20,8 mld. Sk a medziročne sa znížil o 26,7 mld. Sk, resp. o 61,8 %. Informovala o tom vo svojom menovom prehľade Národná banka Slovenska (NBS). Bežný účet skončil obdobie január až október s deficitom 13,5 mld. Sk. Dôvodom prehĺbenia celkového deficitu je zvýšenie pasívneho salda obchodnej bilancie v posledných mesiacoch, ktoré ku koncu novembra zaevidovalo výšku 31,7 mld. Sk.

V obchode so službami pokračoval síce aj v novembri trend rastu jeho aktívneho salda, ktoré dosiahlo 20 mld. Sk, táto položka však už nebola schopná vykryť deficit obchodnej bilancie, ako sa jej to darilo v predchádzajúcich mesiacoch. „Negatívny vývoj pokračoval v ďalších dvoch položkách bežného účtu – v bilancii výnosov a bežných transferov,“ konštatovala NBS. Bilancia výnosov dosiahla schodok 14,4 mld. Sk, ktorý medziročne vzrástol o 4 mld. Sk. Bilancia bežných transferov skončila aktívnym saldom vo výške 5,3 mld. Sk, pri medziročnom poklese o 2,4 mld. Sk.

Vzhľadom na publikované výsledky zahraničného obchodu za celý uplynulý rok, podľa ktorých sa deficit obchodnej bilancie v decembri ďalej prudko zvýšil na 42,4 mld. Sk, sa očakáva tiež prehĺbenie celoročného deficitu bežného účtu platobnej bilancie. Vzhľadom na minuloročný rekordný prílev priamych zahraničných investícií však pravdepodobne bude schopný kapitálový a finančný účet platobnej bilancie pasívum na strane bežného účtu vykryť. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej schodok bežného účtu zaznamená za minulý rok pravdepodobne menej ako polovičnú hodnotu oproti úrovni roku 1999, kedy predstavoval 47,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS