ČLÁNOK
Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na rok 1999 do kapitoly zdravotníctva by v roku 1999 mali dosiahnuť 10,8 mld. Sk.
21. januára 1999

Okrem toho by v roku 1999 mali zo štátneho rozpočtu do zdravotníctva smerovať 2 mld. Sk vo forme kapitálových výdavkov s možným navýšením o 0,1 mld. Sk. Okrem toho sa vo všeobecnej pokladničnej správe ráta s rezervou na zabezpečenie pred kurzovými rizikami pri splácaní zahraničných úverov pre zdravotníctvo. Vyplynulo to z utorkových rokovaní ministrov zdravotníctva a financií Tibora Šagáta a Brigity Schmögnerovej na Ministerstve financií SR. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerky financií Peter Švec. Kapitálové výdavky predstavujú podľa ministerky financií minimálnu čiastku a budú sa týkať len nevyhnutného dokončenia rozostavaných zdravotných zariadení v priebehu roku 1999. Odmietavý postoj naznačila k žiadosti zdravotníkov na zvýšenie odvodov štátu do zdravotných poisťovni. Minister Šagát informoval o dvoch etapách reštrukturalizácie zdravotníctva. Prvá, menej bolestná, by mala prebehnúť v priebehu prvého polroka 1999 a bude pozostávať zo zbavovania sa existujúcich neefektívne využívaných „dubióznych budov“, čo by sa malo premietnuť do zníženia reálnych nákladov na údržbu. V druhej etape rozloženej na štyri roky by malo ísť o výraznú redukciu služieb v malých lokálnych nemocniciach, kde by zostali len lôžka pre dlhodobo chorých a menej lôžok pre stabilizáciu pacientov. Komplikované liečebné zákony by sa realizovali v dobre vybavených veľkých nemocničných centrách. Minister Šagát podotkol, že objem nezaplatených faktúr zdravotných zariadení predstavuje 12 mld. Sk. Na druhej strane poukázal na paradox, že podniky, ktoré sú veľkými neplatičmi zdravotného a sociálneho poistenia, často dávajú do exekúcie zdravotné zariadenia za to, že nie sú schopné platiť za ich služby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS