ČLÁNOK


,

Bez úveru Eximbanky hrozí lodeniciam zastavenie výroby
31. januára 2002

Holandská spoločnosti OostEuropaParticipies (OEP) spolu so svojim slovenským strategickým partnerom, spoločnosťou Penta Group, a.s., potvrdzujú svoj záujem o odkúpenie spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava (SLKB) a Stroje a mechanizmy, a.s., (SAM), v tendri, vyhlásenom Fondom národného majetku SR (FNM). OEP a Penta majú záujem o odkúpenie SLKB a SAM aj napriek informáciám v tlači, ktoré sa snažia celý tender spochybniť.

„V médiách prezentované vyhlásenia riaditeľa Slovenskej námornej plavby, s.r.o., Žilina, pána Stanislava Holáka, ktorými spochybnil vlastnícke práva FNM a Dlhopisu k SLKB a SAM, sú krajne nezodpovedné,“ uviedol Jozef Špirko, člen predstavenstva Penta Group, a.s. „Vyhlásenia pána Holáka pokladám za jednoznačne účelové, s cieľom poškodiť záujmy SLKB a ohroziť samotnú existenciu spoločnosti. Jasným dôkazom toho je presné načasovanie vyhlásení na obdobie tesne pred vyhlásením výsledkov tendra na predaj oboch spoločností a pred rozhodnutím Eximbanky o poskytnutí ďalšieho úveru pre SLKB. Neposkytnutie úveru Eximbankou predstavuje pre lodenice reálnu hrozbu zastavenia výroby a vyčerpanie všetkých finančných zdrojov SLKB. Je potrebné uvedomiť si, že ide o osud takmer tisícky zamestnancov, ktorí v súčasnosti v lodeniciach pracujú,“ povedal J.Špirko.

OEP a Penta sú v prípade, že sa v tendri stanú víťazom, pripravení urýchlene realizovať právnu a majetkovú konsolidáciu SLKB a SAM. “ Som presvedčený, že vďaka nášmu kvalitnému know-how v oblasti práva a reštrukturalizácie výrobných spoločností, budeme schopní konsolidovať právne pomery v lodeniciach v čo najkratšom čase. Uvedomujeme si, že právna a majetková konsolidácia spoločnosti je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie financovania, výroby, zamestnanosti a celkovej perspektívy lodeníc v Komárne,“ dodal J. Špirko.

Od 4. do 17. februára nenastúpi do práce v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s., Bratislava (SLKB) viacero zamestnancov. Vedenie lodeníc bolo nútené toto opatrenie prijať vzhľadom na to, že Eximbanka odďaľuje rozhodnutie o schválení exportného úveru bez štátnej záruky, ktorý by mal zabezpečiť financovanie dostavby troch rozostavaných lodí pre nemecký Cassus Shipping. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré agentúre SITA poskytol predseda predstavenstva SLKB Jaroslav Papp.

V práci budú pokračovať len tí zamestnanci, ktorí pracujú na lodiach, ktoré sa stavajú s podporou štátnej záruky a Eximbanky. Dočasne nepracujúci zamestnanci budú poberať náhradu mzdy vo výške 60 % priemernej mzdy, respektíve budú čerpať dovolenku. Ak do 17. februára nebude prijaté rozhodnutie o ďalšom financovaní stavby lodí, títo zamestnanci nevyčerpajú náhradu mzdy, ale do 30. júna si túto dobu odpracujú, čím nevzniknú zvýšené náklady pre SLKB. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku SLKB, v súčasnosti je v pracovnom pomere 996 zamestnancov, z ktorých bude postupne z dôvodu racionalizácie uvoľnených 50 až 60 nevýrobných zamestnancov. Celkový počet zamestnancov, ktorí vo vymedzenom termíne 4. až 17. februára nenastúpia do práce, bude zverejnený v prvý deň tohto obdobia. Financie bez štátnej záruky na dostavbu troch lodí pre Cassus Shipping mala Eximbanka poskytnúť na základe rozhodnutia vlády z 19. decembra minulého roka.

Situácii v SLKB by mal pomôcť tender na predaj stopercentných majetkových účastí SLKB a SLK Stroje a Mechanizmy, a.s. Komárno (SLK SAM). Fond národného majetku SR (FNM) ho vyhlásil 3. januára a na ich kúpu dostal v stanovenom termíne päť ponúk. Podľa medializovaných informácií však mal jeden zo subjektov, Slovenská námorná plavba (SNP) Žilina z tendra „pre pochybné vlastnícke práva“ FNM k akciám SLK SAM, odstúpiť. V súčasnosti sa totiž na súde vedie spor o určenie vlastníctva týchto akcií.

Ako v reakcii na tieto informácie pre agentúru SITA povedala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová, SNP Žilina si síce prevzala informačné memorandum k tendru, ponuku však fondu neodovzdala. Ponuku podalo päť záujemcov, ktorí naďalej v tendri ostávajú. K súdnemu sporu sa odmietla Lesajová vyjadriť s tým, že podľa fondu zverejňovanie čiastkových informácií počas tendra neprispieva k jeho úspešnému ukončeniu. O situácii podľa nej vedela aj vláda, ktorá o odpredaji akcií rozhodla a informácie mali k dispozícii aj všetky subjekty v informačnom memorande. Zároveň pripomenula, že v súťaži bude hlavným faktorom výberu výška kúpnej ceny a rozhodujúcimi by mali byť aj schopnosť investora zabezpečiť kontinuitu výrobného programu a vyrovnanie sa so starými záväzkami.

Akcie vo vlastníctve dcérskej spoločnosti fondu, Dlhopisu, o.c.p., a.s., sa predávajú prostredníctvom výberového konania. Majetková účasť Dlhopisu predstavuje 100 kusov akcií SLKB v menovitej hodnote jednej akcie 10 tis. Sk a 85 308 kusov akcií spoločnosti SLK SAM v menovitej hodnote jednej akcie 1000 Sk. SLKB vznikli ako vnučka FNM v záujme záchrany komárňanských lodeníc. SLKB, teda „nové“ lodenice rozbehli výrobu v marci minulého roka. Na „staré“ komárňanské lodenice SLK vyhlásil krajský súd v Bratislave 30. marca 2001 konkurz. Základné imanie SLKB je 1 mil. Sk.

Rozhodnutie o vyhlásení tendra slovenská vláda uprednostnila pred alternatívou priameho predaja akcií SLKB vopred určenému záujemcovi. Podľa informácií prezidenta FNM Jozefa Kojdu medzi záujemcami figurovali konzorcium HypoVereinsbank a Creditanstalt, Lodenice Mělník a bližšie nešpecifikovaná ruská spoločnosť. Účasť v aktuálnom tendri doteraz potvrdila holandská investičná spoločnosť Oost Europa Participaties (OEP) BV, ktorá na tomto projekte spolupracuje so slovenskou firmou Penta Group. Záujem prezentovala aj ruská spoločnosť OMZ – Obedinenyje mašinostroiteľnyje zavody.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS