ČLÁNOK
Bez reštrukturalizácie bánk schodok rozpočtu 3,4 mld. Sk
20. novembra 2000

Schodok štátneho rozpočtu za 10 mesiacov predstavuje 11,9 mld. Sk, bežné hospodárenie rozpočtu však skončilo so schodkom len 3,4 mld. Sk. Zvyšných 8,488 mld. Sk predstavuje deficit v dôsledku výdavkov na reštrukturalizáciu úverového portfólia komerčných bánk. V rovnakom období pred rokom bol rozpočtový schodok 12,3 mld. Sk. Ako povedala na tlačovej besede ministerka financií Brigita Schmögnerová, do konca roku by mal schodok ešte vzrásť, keďže do bežných výdavkov sa zarátajú výdavky na rozvojové projekty financované príjmami z privatizácie.

Podľa aktuálnych odhadov ministerstva by mal schodok v závislosti od použitia príjmov z privatizácie predstavovať 3,3 – 3,6 % hrubého domáceho produktu. Celkové rozpočtové príjmy dosiahli k ultimu októbra 180,727 mld. Sk. Výdavky štátneho rozpočtu predstavovali 192,651 mld. Sk, bez výdavkov na reštrukturalizáciu bánk by však boli na úrovni 184,16 mld. Sk. Daňové príjmy štátneho rozpočtu do konca októbra dosiahli 143,716 mld. Sk. Priaznivé je plnenie najmä pri dovoznej prirážke, dani z pridanej hodnoty a pri daniach z príjmov právnických osôb, kde však ministerka predpokladá do konca roka výpadok v objeme 2 – 2,5 mld. Sk oproti doterajšiemu trendu kvôli nižšej sadzbe dane, ktorú využívajú najmä veľké podniky už od septembra.

Ministerstvo financií (MF) už začalo práce na návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002, pričom do vlády ho chce predložiť už budúci rok v júni. Podľa ministerky sa tak chcú vyhnúť tomu, aby sa schvaľovanie rozpočtu stalo dôvodom pre skrátenie volebného obdobia. Rovnaký postup chce B. Schmögnerová uplatniť aj v ďalšom roku. V prípade zmeny vlády po voľbách v roku 2002 bude mať nová vláda priestor zmeniť rozpočet prostredníctvom novely zákona. V rozpočte chce ministerstvo uplatniť limity pre jednotlivé kapitoly, ktoré by vláda schválila spolu s východiskami rozpočtu. Ministerstvá a ďalšie orgány by mali dostať neprekročiteľné limity výdavkov. Rozdelenie výdavkov bude vecou priorít konkrétnej kapitoly. Rozpočet by mal mať tiež dostatočnú rezervu pre prípadné zmeny odhadov daňových príjmov v priebehu procesu prípravy a schvaľovania.

Slovensko navštívi v dňoch 10. – 21. decembra misia Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá sa príde oboznámiť s návrhom Staff Monitored Program. S pomocou expertov fondu a v spolupráci s centrálnou bankou začalo ministerstvo pripravovať návrh memoranda. Ako ministerka informovala, MF má tiež záujem, aby MMF vytvoril na Slovensku miesto pre svojho stáleho zástupcu. Na Slovensku už pôsobil štyri roky do septembra 1997 stály zástupca fondu Andreas Georgiu, ktorý bol podľa ministerky mimoriadnym prínosom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS