ČLÁNOK
Bez pomoci štátu by ŽSR hrozil cross-default
7. júla 1999

Z finančného modelu železníc vychádza deficit zdrojov na rok 1999 v sume 14,92 mld. Sk. Nebezpečenstvo platobnej neschopnosti a následného cross-defaultu pretrváva na železniciach najmä od začiatku júna tohto roka. Do splatnosti najväčších záväzkov voči veriteľom chýba len niekoľko týždňov, vedenie podniku má pritom reálne obavy z oneskorenia týchto splátok. Uvádza sa to v materiáli „Ekonomická stabilizácia a transformácia ŽSR“, o ktorom informoval v utorok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ ŽSR Andrej Egyed.

Vláda SR odsúhlasila koncom júna tohto roka štátnu záruku na úver pre ŽSR vo výške 225 mil. USD (približne 9,8 mld. Sk). Úver na investičnú sanáciu a stabilizáciu hospodárenia železníc je predrokovaný s Európskou investičnou bankou (EIB), k jeho realizácii by malo dôjsť v priebehu júla. Čerpanie úveru je podmienené predovšetkým zvýšením taríf a obmedzením dotácií zo štátneho rozpočtu na financovanie výkonov vo verejnom záujme. V priebehu troch rokov má tiež dôjsť k razantnému zníženiu počtu zamestnancov ŽSR, ďalej k zvýšeniu produktivity práce a k zníženiu hustoty železničnej siete zo súčasných 75 km na 1000 kilometrov štvorcových na európsky priemer, ktorý predstavuje 56 km na 1000 kilometrov štvorcových.

Rok 1998 ukončili ŽSR s prevádzkovou stratou vo výške 9,758 mld. Sk, v roku 1993 to bol ešte zisk 785 mil. Sk. V tomto roku plánujú ŽSR pri dodržaní zásadných opatrení podnikateľského plánu dosiahnuť stratu vo výške 1,357 mld. Sk. Pri zhodnotení trendov vývoja hospodárenia spoločnosti počas prvých troch mesiacov tohto roka môže byť strata napriek realizácii úsporných opatrení ešte prehĺbená. Pomer vlastného imania a cudzích zdrojov bol v roku 1993 na úrovni 13,27, v roku 1998 to bolo 1,3. V tomto roku sa cudzie zdroje dostanú na úroveň 100,03 % vlastného imania. Tento pomer sa bude pri stratovom hospodárení ďalej zhoršovať, ŽSR preto potrebujú posilniť tvorbu vlastného imania vo forme jeho navýšenia, alebo kapitalizácie dlhov.

Hlavnou príčinou súčasnej finančnej situácie ŽSR je strata z výkonov vo verejnom záujme vo výške 17,232 mld. Sk. Minimálne ekonomicky oprávnené náklady presahujú výšku úhrady štátu o 12,112 mld. Sk. Ďalšou príčinou stagnácie je nevyvážená dopravná politika realizovaná v minulých rokoch. Štát zvýhodňoval cestnú dopravu prostredníctvom priamych dotácií a štátom garantovaných úverov, nedostatočná výška investičných dotácií na modernizáciu železničnej infraštruktúry bola nahradená použitím vlastných zdrojov ŽSR.

Východiskom stabilizácie a transformácie ŽSR je zmena štátnej dopravnej politiky a aproximácia dopravnej legislatívy a odporúčaní Európskej únie. Do konca októbra 1999 je potrebné pripraviť projekt transformácie ŽSR na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Transformácia by mala prebehnúť do 1. januára 2001. Premenou na akciovú spoločnosť sa má vytvoriť vhodné prostredie pre efektívne podnikateľské správanie v trhovom prostredí a finančné ozdravenie spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS