ČLÁNOK
Benzinol, a.s., Bratislava mení názov
10. decembra 1997

Benzinol, a.s., Bratislava, zmení od 1. januára budúceho roka názov na Slovnaft Benzinol, a.s., čo má demonštrovať jeho tesnejšie začlenenie do skupiny Slovnaft. Na tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovnaft, a.s., Bratislava Slavomír Hatina. V holdingovej štruktúre, na ktorú prejde Slovnaft od začiatku budúceho roka, bude mať Slovnaft Benzinol na starosti distribúciu palív a mazív v SR. V Českej republike to bude Slovnaft Moravia, a.s., v Poľsku Slovnaft Polska, a.s. a na Ukrajine Ukrslovnaft, s.r.o. Podľa generálneho riaditeľa Benzinol, a.s., Daniela Krajniaka prejdú do vlastnístva Benzinolu podiel Slovanftu na Slovenskom produktovode, a.s. (50%), obchodné závody Slovnaftu v Hronskom Beňadiku, Košiciach a v hornom Hričove a Slovnaft prenajme Benzinolu svoju sieť 105 čerpacích staníc. Týmto majetkovým vkladom v celkovej výške viac ako 900 mil. Sk, o ktorý sa navýši základné imanie Benzinolu, sa zvýši podiel Slovnaftu na základnom imaní Benzinolu z 51% na 63,8%. Podľa S. Hatinu je dôvodom prechodu spoločnosti na holdingovú štruktúru značné rozširovanie jej aktivít, čo si vynútilo sprehľadnenie riadiacej štruktúry. „Spoločnosť sa stávala mastodontom“, povedal S. Hatina. Prevod niektorých častní majetku Slovnaftu na Benzinol bude mať podľa S. Hatinu značné racionalizačné účinky. „Tým, že naše čerpacie stanice prenajmeme Benzinolu, odpadne jedna kompletná úroveň riadenia, “ povedal S. Hatina. Podľa D. Krajniaka zredukuje spoločnosť terajší počet dvanástich obchodných závodov (terminálov) a za rozvojové označil terminály v Kľačanoch, Hornom Hričove, Stožku a Kapušanoch. Tento zásah by mal radikálne znížiť náklady na logistiku a skladovanie. Slovnaft v súčasnosti vlastní alebo kontroluje asi 63% čerpacích staníc v SR. Pri kúpe 51% akcií Benzinolu v roku 1995 to bolo 82%. Podľa podmienok, ktoré stanovil Protimonopolný úrad SR, musí tento podiel do konca roka 2000 klesnúť na 50%. Pokles podielu Slovnaftu spôsobila podľa S. Hatinu značná investičná aktivita konkurenčných distribučných spoločností. V súvislosti so vznikom novej štruktúry budú všetky spoločnosti Slovnaft, a.s., niesť pred svojím doterajším názvom meno Slovnaft a budú používať logo spoločnosti Slovnaft. To platí aj o benzínových čerpadlách Benzinol, koré spoločnosť vybaví logom Slovnaft v priebehu budúceho roka. Podľa S. Hatinu budú všetky čerpacie stanice kontrolované Slovnaftom zrekonštruované v žlto-čiernych farbách a s logom Slovnaft.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS