ČLÁNOK
Belgický pôžičkový kapitál by mal pomôcť podnikateľom v SR
26. februára 2001

Podpora vstupu belgických investícií na Slovensko, využitie belgických investičných fondov na úverovanie malých a stredných podnikateľov v SR, ako aj otázky prístupového procesu Slovenska do EÚ boli hlavnou témou rokovaní medzi ministerkou financií SR Brigitou Schmögnerovou a jej belgickým rezortným kolegom Didierom Reyndersom. Na tlačovej besede o tom informovala B. Schmögnerová.

Obaja predstavitelia sa zhodli na tom, že pri prístupovom procese je veľmi potrebný otvorený dialóg medzi členskými a kandidátskymi krajinami. Ako D. Reynders pripomenul, v druhom polroku prevezme za negociačný proces zodpovednosť práve Belgické kráľovstvo, keďže sa po Švédsku stane predsedajúcou krajinou únie. „Verím, že negociácie by sa mohli uzavrieť do konca budúceho roku, aby sa vstup nových členov mohol uskutočniť ešte v roku 2004, teda pred voľbami do Európskeho parlamentu,“ povedal minister. Podľa jeho slov treba jeden rok vyčleniť na ratifikačný proces. D. Reynders ubezpečil, že pri posudzovaní jednotlivých kandidátskych krajín chce Belgicko postupovať objektívne a neutrálne bez akejkoľvek diskriminácie.

Slovenská ministerka financií na tlačovej besede uviedla, že SR sa bude snažiť získať niektoré z belgických investičných fondov s cieľom využiť ich na poskytovanie úverov malým a stredným podnikateľom. Podľa ministerky by na tento účel bolo vhodné využiť prítomnosť belgickej finančnej skupiny KBC v Československej obchodnej banke. Ministerka chce otázku finančnej podpory malých a stredných podnikateľov v krátkom čase prerokovať s viacerými zainteresovanými subjektmi na čele s bankovými domami so zahraničnou majetkovou účasťou a novými investormi, ktorí vstúpili do dvoch najvýznamnejších slovenských bánk.

Obaja ministri na rokovaniach vyjadrili potrebu užšej kooperácie medzi jednotlivými kandidátskymi a členskými krajinami EÚ, v tomto smere tiež osobitne spoluprácu medzi krajinami V4 a Beneluxu. K tomuto účelu by sa mali využívať najmä stretnutia ministrov financií oboch skupín krajín. D. Reynders ocenil mnohé reformné kroky, ktoré SR v predvstupovom procese uskutočnila, osobitne vyzdvihol schválenie novely Ústavy SR. Ako však upozornil, bude dôležité, ako sa tieto opatrenia budú implementovať do praxe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS