ČLÁNOK
Belgicko podalo EÚ sťažnosť na britskú vládu
2. októbra 2002

Belgický minister pre energetiku podal Európskej únii (EÚ) sťažnosť na konanie vlády Veľkej Británie pri záchrane elektrárenskej spoločnosti British Energy. Minister Oliver Deleuze chce tak zvýšiť tlak na komisára pre hospodársku súťaž Maria Montiho, aby umožnil hĺbkovú analýzu štátnej pomoci najväčšiemu výrobcovi elektrickej energie v Británii. Londýnska vláda už oficiálne upozornila komisiu, strážcu hospodárskej súťaže v EÚ, že poskytla British Energy záchranný úver vo výške 410 mil. GBP.

„Pomocné opatrenia plánované britskými vládnymi predstaviteľmi narúšajú hospodársku súťaž a nestotožňujú sa s pravidlami voľnej konkurencie na trhu elektrickej energie a pravidlami poskytovania štátnej pomoci,“ napísal Deleuze v liste komisárovi Montimu. V liste minister komisára vyzval, aby na základe tejto sťažnosti prijal potrebné opatrenia na odstránenie tejto deformácie v súlade s platnou európskou legislatívou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS