ČLÁNOK
Belgicko finalizovalo plány prechodu na euro-hotovosť
6. februára 2001

Belgicko oznámilo svoje finálne plány prechodu na euro-mince a bankovky v roku 2002. Belgická komisia pre euro – „Euro Commission“ – oznámila, že medzi banky a spoločnosti v oblasti obchodovania s cennými papiermi sa od 1. septembra začnú distribuovať belgické euro-mince v hodnote 2 mld. EUR (s hmotnosťou 9000 ton) a euro-bankovky v hodnote 530 mil. EUR. Spotrebitelia a maloobchodné spoločnosti budú môcť používať nové platidlá až od 1. januára 2002, avšak Belgičania si budú môcť od 15. decembra kúpiť pre zberateľské účely takzvané „euro minikits“, obsahujúce euro-mince v celkovej hodnote 500 belgických frankov, s cieľom zoznámiť sa s novým platidlom. Belgická vláda bude povzbudzovať firmy, aby distribuovali tieto zberateľské mince medzi svojimi zamestnancami.

Európska centrálna banka (ECB) stanovila, že distribúcia euro-bankoviek medzi bežnými obyvateľmi je zakázaná do 1. januára 2002, a to napriek protestom zo strany Belgicka a ďalších krajín a zo strany maloobchodných predajcov, ktorí sa obávajú, že na začiatku roku 2002 môže dôjsť k „hotovostnej kríze“. Na základe pravidiel v eurozóne budú maloobchodní predajcovia od 1. januára 2002 povinní vydávať eurá zákazníkom, platiacim veľkými bankovkami vo svojich národných menách. Belgická vláda oznámila, že „maloobchodní predajcovia budú povinní robiť tak v rozsahu, ktorý je možný“.

Banky eurozóny vo väčšine prípadov nesúhlasili s príkazom ECB, aby do bankomatov dávali iba bankovky v hodnote 5 a 10 EUR. Belgicko oznámilo, že jeho banky budú do svojich bankomatov dávať aj bankovky s hodnotou 20 a 50 EUR, avšak v normálnych bankových pobočkách sa bude klásť dôraz na distribúciu bankoviek s menšou denomináciou. „Euro Commission“ dodala, že hoci belgický frank prestane byť legálnym platidlom 28. februára 2002, naďalej ho bude možné zamieňať zadarmo za eurá v komerčných bankách a na poštách do konca roku 2002. Belgická centrálna banka bude zamieňať belgické mince do roku 2004 a bankovky dokonca v neobmedzenom čase.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS