ČLÁNOK
BCT musí do konca roka splatiť 63 mil. Sk
2. augusta 2001

Bratislavská cvernová továreň, a.s., (BCT) musí do konca roka splatiť dlh 41 mil. Sk voči daňovému úradu a 22 mil. Sk, ktoré predstavujú ostatné záväzky spoločnosti. Z celkového objemu cudzích zdrojov vo výške 616 mil. Sk to predstavuje 10 %. Pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Dušan Vagaský.

Záväzky voči rozhodujúcemu akcionárovi, belgickému investorovi Albertovi Janovi Oestergetelovi, a jeho firmám tvoria 342 mil. Sk. „Časť z toho sú záväzky voči gibraltárskej firme ARA Trading Ltd., ktorá má záujem svoju pohľadávku kapitalizovať,“ uviedol D. Vagaský. ARA je 13-percentný akcionár BCT a odkúpila pohľadávku BCT voči IRB vo výške 340 mil. Sk prostredníctvom osobného zainteresovania Oestergetela. BCT predala svoj podiel v dcérskej spoločnosti Empire Estate firme ARA a o túto sumu sa znížil záväzok BCT voči ARA.

Vo výške 77 mil. Sk má BCT záväzky voči ostatným dcérskym spoločnostiam. Ďalších 23 mil. Sk predstavujú nevysporiadané záväzky, o ktorých sa D. Vagaský domnieva, že veriteľ nemá právny nárok na ich uplatnenie. S daňovým úradom má BCT uzavretú dohodu o vysporiadaní istiny 41 mil. Sk do konca roka s následným podmieneným odpustením penále asi 40 mil. Sk. Spoločnosť rokuje aj s miestnym úradom o odpustení penále 17 mil. Sk. Záväzok voči Sociálnej poisťovni predstavuje penále 54 mil. Sk a BCT požiadala aj o ich odpustenie. „Predmetom vymáhania môže byť časť záväzkov vo výške 22 mil. Sk, ktorých vysporiadanie je ale kryté rozpracovanými mimosúdnymi dohodami do konca tohto roka,“ dodal D Vagaský.

Vstupom zahraničného investora v roku 1995 začal proces revitalizácie spoločnosti, ktorý by sa mal zavŕšiť priamym navýšením základného imania o 200 mil. Sk do konca roka. „Z týchto prostriedkov vyrovnáme stratu z minulých rokov a pokryjeme nevyhnutné investície,“ informoval generálny riaditeľ.

BCT kúpil v prvej vlne kupónovej privatizácie belgický podnikateľ Albert Jan Oestergetel za 60 mil. Sk spolu s dlhom vo výške 600 mil. Sk. BCT má tri dcérske spoločnosti – BTC Texcel, a.s., ktorá vyrába šijacie nite, Real Estate, a.s., zabezpečujúcu správu a prenájom nehnuteľností a Super G Market, a.s., ktorá sa zaoberá obchodnou činnosťou so zameraním na textil. BCT vyrobila v minulom roku 418 ton nití a nitiarenských výrobkov, čo predstavuje medziročný pokles o 3,7 %. Spoločnosť dosiahla celkové tržby 177,1 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS