ČLÁNOK
Bariérou podnikania je najmä zlá legislatíva a vynútiteľnosť práva
17. mája 2002

Najväčšími bariérami v podnikateľskom prostredí Slovenska sú časté zmeny legislatívy a zlá vymáhateľnosť práva. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v rámci Správy o stave podnikateľského prostredia v SR uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Vynútiteľnosť práva zaradilo medzi najväčšie prekážky 65 % respondentov prieskumu, 60 % manažérov označilo za problematickú nestabilitu a nejednoznačnosť zákonov. S celkovým odvodovým zaťažením je nespokojných 54 % oslovených podnikateľov.

Ako uviedol výkonný riaditeľ PAS Jozef Hajko, prieskum vyvracia všeobecne rozšírený názor, podľa ktorého je brzdou rozvoja podnikateľského prostredia na Slovensku najmä nedostatok finančných zdrojov. Z prieskumu vyplýva, že výšku daňových sadzieb a nedostupnosť úverov pokladá za najväčšiu bariéru v podnikaní len každý siedmy manažér. Podľa podnikateľov a manažérov by malo na zvýšenie zamestnanosti najpodstatnejší vplyv obmedzenie administratívnej náročnosti podnikania, ako aj zjednodušenie daňových zákonov či odstránenie korupcie v podnikateľskom prostredí.

PAS vznikla v novembri 2001 a združuje podniky pôsobiace na Slovensku, ktoré ročne dosahujú tržby na úrovni 130 mld. Sk a zamestnávajú približne 40 tis. pracovníkov. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS