ČLÁNOK
Barcelonský summit Európskej únie prijal rozhodnutia o ďalších kľúčových reformách
18. marca 2002

Prvé hodnotenia a komentáre hovoria o tom, že barcelonský summit predstaviteľov EÚ pokročil v reformných snahách a prijal široké spektrum opatrení na posilnenie ekonomík a na zvýšenie ich konkurencieschopnosti s cieľom dostihnúť podstatne výkonnejšie americké hospodárstvo.

Medzi kľúčové rozhodnutia sa považuje deregulácia trhu s elektrickou energiou a plynom, zvýšenie dôchodkového veku na 65 rokov, posilnenie výdavkov určených na výskum a vývoj na hranicu 3% z HDP. V dokumentoch barcelonského summitu sú zakotvené aj dohody o zavedení unifikovaného zdravotného poistenia, ktoré bude platiť vo všetkých krajinách EÚ, podstatne sa spružní trh práce, až pre 90% detí pracujúcich matiek sa zabezpečí denná opatrovateľská služba. Znížia sa tiež dane pre nižšie príjmové skupiny obyvateľstva, deťom sa zabezpečí výuka minimálne dvoch svetových jazykov, ešte viac sa zjednoduší ich prístup k internetu. Takisto sa má zlepšiť aj satelitný systém Galileo.

Vari najkritickejšia bola diskusia o liberalizácii trhu s elektrickou energiou, čo bola osobitne citlivá otázka najmä pre Francúzsko, kde sa na budúci mesiac uskutočnia prezidentské voľby.

Došlo teda ku kompromisu, ktorý je v každom prípade významný.

Francúzsko ustúpilo v tom, že dereguluje trh s elektrickou energiou pre podnikateľský sektor, nie však pre privátnych spotrebiteľov. Španielsko, ako predsednícka krajina EÚ však stiahlo návrh na rýchlu dereguláciu železničnej nákladnej dopravy.

Časť účastníkov summitu takáto kompromisná „výmena“ sklamala, španielsky premiér José Aznar však trval na jej význame, pretože podnikateľský sektor tvorí až 70% trhu s elektrickou energiou. Francúzsku sa ešte v nedávnej minulosti tvrdo vyčítalo, že odmieta liberalizáciu svojho trhu s elektrickou energiou, no jej štátny kolos – Electricité de France profituje z deregulácie v ostatných krajinách EÚ.

Dnes sme urobili kľúčový krok vpred, konštatoval José Aznar a predseda Európskej komisie Romano Prodi dodal, že rozhodnutie summitu EÚ o liberalizácii trhu s elektrickou energiou povedie k redukcii nákladov.

V priebehu budúcich dvanástich mesiacov sa má opätovne posúdiť liberalizácie trhu pre privátnych odberateľov elektrickej energie.

S cieľom povzbudiť občanov EÚ, aby si hľadali pracovné príležitosti aj v zahraničí, rozhodol summit o vytvorení unifikovaného preukazu o zdravotnom poistení, ktorý bude platiť vo všetkých štátoch únie a jeho držiteľom umožní lekársku starostlivosť v akejkoľvek krajine EÚ.

Odzneli aj záväzné prísľuby o zvýšení vzdelanostných štandardov a ďalšej stimulácii pri využívaní internetu.

Vedúci predstavitelia „pätnástky“ však konštatovali aj zaostávanie za časovým rozvrhom, ktorý prijal lisabonský summit pred dvoma rokmi. Vtedy sa totiž definoval cieľ vytvoriť do roku 2010 z Európskej únie najviac konkurencieschopný a najdynamickejšie sa rozvíjajúci ekonomický priestor vo svete a zároveň vytvoriť 20 miliónov nových pracovných príležitostí.

V zahraničnopolitickej oblasti prijala EÚ sankcie proti Zimbabwe, ktoré sú dôsledkom zmanipulovaných volieb z minulého týždňa.

Vyzvala na urýchlenú implementáciu rezolúcií OSN o Blízkom východe a na okamžité a efektívne akcie, ktoré povedú z oboch strán, teda Izraela i Palestíny, k zastaveniu krviprelievania v izraelsko-palestínskom konflikte.

Zatiaľ však nediskutovala o možnom americkom zásahu proti Iraku, pretože britský premiér Tony Blair označil takúto diskusiu za „predčasnú“.

Predstavitelia Európskej únie tiež rozhodli o vytvorení celoeurópskeho systému kontroly leteckej dopravy – Single Sky a napriek americkým výhradám chcú urýchliť aj vývoj satelitného navigačného systému Gileleo v hodnote niekoľkých miliárd eur.

V uliciach Barcelony došlo k značne „hlučným, ale mierovým“ protestom antiglobalistov, ktorí demonštrovali proti „európskemu kapitalizmu“. Zrážky boli veľmi intenzívne v južných častiach mesta, kde policajné a protiteroristické jednotky nasadili aj vodné delá a slzotvorný plyn. Niekoľko desiatok ľudí bolo zatknutých. Správy barcelonských nemocníc hovoria o ošetrení desiatok zranených.

Summit EÚ zabezpečovalo až 8 000 príslušníkov špeciálnych policajných síl.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS