ČLÁNOK




Banky za polrok zlepšili plnenie obozretného podnikania
23. septembra 2002

Bankový sektor zaznamenal v prvom polroku zlepšenie plnenia ukazovateľov obozretného bankového podnikania a niektorých finančných ukazovateľov pri miernom náraste bilančnej sumy. Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) schválila správu o rozvoji bankového sektora a hodnotenie obozretného podnikania za prvý polrok v piatok. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda.

Kapitálová primeranosť bankového sektora dosiahla ku koncu polroka 20,98 %. Limit kapitálovej primeranosti splnili všetky banky. Bilančná suma bankového sektora dosiahla ku koncu júna 929,9 mld. Sk. Banky evidovali úverové pohľadávky v objeme 324,9 mld. Sk, z toho klasifikované úvery boli vo výške 41,2 mld. Sk a na celkových úveroch sa podieľali 12,69 percentami. Ku koncu júna dosiahli banky čistý zisk vo výške 5,6 mld. Sk.

V prvom polroku vzrástol podiel zahraničných investorov na celkovom upísanom základnom imaní, ako aj podiel bilančnej sumy pod ich kontrolou. Objem upísaného základného imania bankového sektora dosiahol hodnotu 38,8 mld. Sk a zahraniční investori sa na ňom podieľali 83,6 %.

Bankový dohľad NBS vykonal v prvom polroku päť dohliadok na mieste v piatich bankách a zameral sa na dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie rizík bankových činností. Bankový dohľad vydal za prvých šesť mesiacov 89 rozhodnutí.

V slovenskom bankovom sektore pôsobilo ku koncu júna dvadsať bankových subjektov, z toho 18 bánk a dve pobočky zahraničných bánk a ďalších deväť zastúpení zahraničných bánk. Šesť bánk a jedna pobočka zahraničnej banky mali povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS