ČLÁNOK
Banky vlani uhradili do Fondu ochrany vkladov 3,33 mil. eur
18. júna 2020

Banky v minulom roku uhradili do Fondu ochrany vkladov ročný príspevok vo výške 3,33 mil. eur. Rok predtým to bola suma 3,16 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy fondu, finančné zdroje fondu sú uložené na účtoch v Štátnej pokladnici a ku koncu roka 2019 ich objem predstavoval 211 mil. eur. Zdroje Fondu ochrany vkladov sú určené na plnenie jeho úloh a povinností, stanovených zákonom o ochrane vkladov.

V minulom roku banky platili do fondu diferencované ročné príspevky. Výška ročného príspevku do Fondu ochrany vkladov bola vypočítaná pre každú banku individuálne. Táto výška predstavovala 0,01 % z priemerného objemu krytých vkladov za rok 2018. Fond ochrany vkladov získané zdroje z príspevkov bánk sústreďuje vo fonde príspevkov, ktorý predstavuje kumulované zdroje fondu na prípadné vyplácanie náhrad.

Objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol vlani 66,9 mld. eur, pričom medziročný nárast chránených vkladov bol o 2,56 mld. eur. Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavuje 75,8 %, pričom ku koncu roka 2019 suma chránených vkladov predstavovala 50,7 mld. eur. Banky okrem chránených vkladov vykazujú aj kryté vklady, ktoré predstavujú výšku chráneného vkladu jedného vkladateľa v banke do úrovne 100-tis. eur. Kryté vklady ku koncu vlaňajška boli v sume 36,5 mld. eur a tvorili 72-percentný podiel na chránených vkladoch bánk.

Ku koncu minulého roka bolo účastníkmi systému ochrany vkladov celkovo 12 bánk. Boli to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka, Poštová banka, ČSOB, Prvá stavebná sporiteľňa, Prima banka Slovensko, OTP Banka Slovensko, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Privatbanka, ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS