ČLÁNOK
Banky vlani uhradili do Fondu ochrany vkladov 3,16 mil. eur
17. mája 2019

Banky v minulom roku uhradili do Fondu ochrany vkladov ročný príspevok vo výške 3,16 mil. eur. Rok predtým to bola suma 2,97 mil. eur mil. eur. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy fondu, finančné zdroje fondu sú uložené na účtoch v Národnej banke Slovenska a ku koncu vlaňajška ich objem predstavoval 208 mil. eur. Fond zároveň zabezpečuje správu peňazí národného fondu, do ktorého banky vlani uhradili ročný príspevok 19,04 mil. eur.

V minulom roku banky platili do fondu diferencované ročné príspevky. Výška ročného príspevku do Fondu ochrany vkladov bola vypočítaná pre každú banku individuálne. Táto výška predstavovala 0,01 % z priemerného objemu krytých vkladov za rok 2017. Fond ochrany vkladov získané zdroje z príspevkov bánk sústreďuje vo fonde príspevkov, ktorý predstavuje kumulované zdroje fondu na prípadné vyplácanie náhrad.

Objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol vlani 64,68 mld. eur, pričom nárast chránených vkladov bol o 3,28 mld. eur. Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavoval 74,4 %, pričom suma chránených vkladov dosiahla 48,12 mld. eur. Banky okrem chránených vkladov vykazujú aj kryté vklady, ktoré predstavujú výšku chráneného vkladu jedného vkladateľa v banke do úrovne 100 tis. eur. Kryté vklady ku koncu vlaňajška boli v sume 34,3 mld. eur a tvorili 71-percentný podiel na chránených vkladoch bánk.

Ku koncu minulého roka bolo účastníkmi systému ochrany vkladov celkovo 12 bánk. Boli to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka, Poštová banka, ČSOB, Prvá stavebná sporiteľňa, Prima banka Slovensko, OTP Banka Slovensko, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Privatbanka, ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS