ČLÁNOK
Banky už previedli dlhodobý dlh VSŽ na U.S. Steel Košice
30. novembra 2000

Predseda koordinačného výboru zaslal list s poďakovaním M. Dzurindovi.
Veritelia VSŽ, a.s., Košice, banky a držitelia dlhopisov, previedli dlhodobý dlh vo výške 325 mil. USD na U.S. Steel Košice a zvyšok dlžnej sumy im bol v plnej výške splatený spoločnosťou VSŽ. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Celkový dlh VSŽ predstavoval približne 400 mil. USD.
Reštrukturalizácia VSŽ, v rámci ktorej bola hutnícka časť VSŽ predaná americkej spoločnosti U.S. Steel a ostatné časti VSŽ boli oddlžené, sa uzavrela 24. novembra 2000. V ten deň začala americká oceliarska spoločnosť U.S. Steel naplno uplatňovať svoje vlastnícke práva v oceliarskej časti VSŽ, ktorá bola sústredená v spoločnosti Steel Košice, s.r.o. Ukončil sa tým proces celej transakcie smerujúcej k záchrane zadlženej košickej oceliarne.
Predseda koordinačného výboru Michael Clarke zaslal v mene bánk a držiteľov dlhopisov 27. novembra list predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi, v ktorom sa poďakoval jemu a vláde SR „za výnimočnú podporu počas uplynulých dvoch rokov, ktorú preukázali pri reštrukturalizácii VSŽ Košice“. „Je to najväčšia a najúspešnejšia reštrukturalizácia podnikového dlhu, aká bola v krajinách tohto regiónu vykonaná,“ uvádza sa v liste.
Okrem prevzatia spoločnosti Steel Košice je súčasťou transakcie tiež nadobudnutie zvyšných 50 % v spoločnom podniku VSŽ U.S. Steel. Spoločný podnik VSŽ U.S. Steel bol donedávna vlastnený rovnakými časťami slovenskou spoločnosťou VSŽ a americkou U.S. Steel. Američania sa zaviazali na Slovensku preinvestovať 700 mil. USD v nasledujúcich 10 rokoch. Súčasne sa zaviazali nepristúpiť k hromadnému prepúšťaniu vo svojej košickej oceliarni a počet pracovníkov redukovať len prirodzeným úbytkom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS