ČLÁNOK
Banky sa vzdajú 15 % pohľadávok voči Váhostavu
22. apríla 2015

Veriteľské banky sa vzdajú 15 % zo svojich pohľadávok v prospech nezabezpečených veriteľov spoločnosti Váhostav. Po stredajšom rokovaní ministrov so spoločnosťou Váhostav a jej veriteľmi to oznámil predseda vlády Robert Fico. Premiér zároveň informoval, že veritelia budú môcť za svoje pohľadávky dostať aj akcie Váhostavu – spoločnosť sa rozhodla takto sprístupniť 49 % svojich akcií. „Musí aj spoločnosť Váhostav prevziať nejakú ekonomickú zodpovednosť za stav, ktorý vznikol,“ uviedol Fico. „Tieto akcie nie sú ničím zaťažené a budú použité výlučne v prospech nezabezpečených veriteľov z obchodného styku,“ dodal. Kritériom pre získanie akcií bude výška pohľadávok potvrdených súdom.

Na aktuálnej schôdzi parlamentu poslanci rokujú o novelách zákonov, ktorými sa má zmeniť proces reštrukturalizácie. Podľa Fica by výsledkom zmeny legislatívy malo byť, že nad 50 % z hodnoty pohľadávok budú môcť nezabezpečení veritelia dostať z ďalšej hospodárskej činnosti reštrukturalizovanej spoločnosti. Toto právo pritom nebude podliehať premlčaniu. Ďalšou zmenou má byť možnosť správcu reštrukturalizácie vzdať sa funkcie, pričom vplyv dlžníka na výber správcu bude obmedzený.

„Ak je niekto uspokojený v reštrukturalizácii na menej ako sto percent, tak zostatok neprepadá, nezaniká. Dokonca sme išli tak ďaleko, že ak je v reštrukturalizácii výnos 15 a 20 %, tak do 50 % je to štandardná pohľadávka, ktorá sa dá započítať, exekvovať a všetko ostatné sú majetkové práva,“ priblížil Fico po stretnutí s predstaviteľmi Váhostavu, nezabezpečených veriteľov, bánk, živnostníkov a stavebných podnikateľov. Vláda tak garantuje, že sa dá dostať k takmer úplnému uspokojeniu pohľadávok v reštrukturalizácii. Zabezpečení veritelia Váhostavu, teda banky, by mali na schôdzi 30. apríla znížiť mieru svojho uspokojenia v reštrukturalizácii zo 100 na 85 % a tieto peniaze budú použité na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.

Ak nezabezpečení veritelia nevyužijú tieto možnosti, tak budú môcť predať svoje pohľadávky Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, vrátane primeranej časti akcií Váhostavu, za 50 % ich nominálnej hodnoty do konca tohto roka. Štátna banka si potom bude odkúpené pohľadávky vymáhať od Váhostavu. Z tohto procesu budú vylúčené schránkové firmy, ktoré majú voči Váhostavu pohľadávky za pôžičky.

Novely príslušných zákonov, napríklad Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, budú podľa premiéra výrazne eliminovať zneužívanie inštitútu reštrukturalizácie nezodpovednými spoločnosťami na úkor veriteľa. Účinnosť by mali nadobudnúť tak, aby sa týkali už schôdze veriteľov Váhostavu. Všetci účastníci stretnutia na záver podpísali spoločné memorandum o dosiahnutých návrhoch pre riešenie situácie Váhostavu a reštrukturalizácie podnikov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS