ČLÁNOK
Banky na Slovensku si ziskovosť ešte držia, no nie nadlho
25. augusta 2019

 Nízke úrokové sadzby čoraz viac tlačia na ziskovosť bánk na Slovensku, ale aj na zmenu ich obchodného modelu zameraného na tradičné sprostredkovanie úverov a vkladov. Banky podľa analytikov VÚB banky zarábajú na úrokoch menej a hoci menej aj na úrokoch platia, v čistom s úrokovými príjmami prešľapujú na mieste. Hľadajú preto iné zdroje príjmov a šetria na nákladoch. Banky si tak ziskovosť ešte držia, no nie nadlho. Aj Národná banka Slovenska nie raz varovala, že ziskovosť bánk je ohrozená a môže začať klesať.

Ziskovosť bánk na Slovensku je podľa analytikov VÚB aj v prostrední nízkych úrokových sadzieb ešte stále relatívne primeraná a vyššia ako priemer v EÚ. Banky si ju však držia najmä vďaka rýchlemu rastu úverov a znižovaniu ich rizikovosti, teda faktorom, ktoré budú s pribúdajúcimi signálmi o spomaľovaní ekonomiky upadať na sile. Navyše, s tým ako ECB avizuje nové kolo uvoľňovania menovej politiky sa referenčné úrokové sadzby a výnosy dlhopisov prepadávajú do záporu a je čoraz pravdepodobnejšie, že negatívnymi ostanú dlhšie obdobie. Bankám tak podľa analytikov VÚB výrazne klesnú úrokové príjmy a zároveň sa im krátia možnosti ako ušetriť na úrokových nákladoch, najmä pri vkladoch domácností.

Banky na Slovensku získavajú svoje výnosy predovšetkým tradičným bankovým podnikaním, teda rozdielom medzi tým, čo zarobia na úrokoch z poskytnutých úverov a pôžičiek a tým, čo vyplatia na úrokoch vkladateľom. Kvôli nízkym úrokovým sadzbám však priemerné úročenie úverov klesá z úrovne okolo 5 % pred piatimi rokmi pod úroveň 2,9 % k júnu tohto roka. Banky tak podľa analytikov VÚB na úveroch zarábajú menej ako pred piatimi rokmi, hoci objem úročených aktív sa odvtedy zvýšil o viac ako tretinu. Objem úverov vzrástol o 54 % zatiaľ čo objem cenných papierov naopak klesol o 27 %.

Banky sa snažia nájsť iné zdroje výnosov, hlavne z poplatkov a provízií. Tie sú naviazané najmú na objemy a aktivity na bežných účtoch, ale aj na objemy finančného poradenstva, napríklad v oblasti kolektívneho investovania či poistenia. Príjmy z poplatkov a provízií tak bankám podľa analytikov VÚB prinášajú zhruba o štvrtinu viac zdrojov ako pred piatimi rokmi. Ich podiel na celkových príjmoch bánk aktuálne tvorí cez 26 % v porovnaní s 21 % pred piatimi rokmi. Banky sa tiež snažia zarobiť aj obchodovaním na finančných trhoch.

Aby v prostrední nízkych úrokových sadzieb dosiahli požadovanú ziskovosť, banky na Slovensku musia držať náklady na uzde. Celkové prevádzkové náklady sa tak za ostatných päť rokov zvýšili len o šesť percent, hoci aktíva bánk vzrástli za rovnaké obdobie o viac ako tretinu. Banky hľadajú úspory predovšetkým vo veľkosti a efektivite distribučnej siete. Počet pobočiek v sektore klesol za ostatných päť rokov o deväť percent. Počet zamestnancov v sektore je podľa analytikov VÚB zhruba zastabilizovaný. Na personálnych nákladoch bankový sektor platí zhruba o pätinu viac ako pred piatimi rokmi. Aj preto sa banky snažia podľa analytikov VÚB čoraz viac svoje procesy automatizovať.

Trend prevádzkovej ziskovosti je už klesajúci. A bude sa podľa analytikov VÚB ďalej zhoršovať. Doterajšie faktory, ktoré bankám pomohli ziskovosť udržať postupne strácajú na sile, ba priam sa dostávajú do bodu zlomu. Rast úverov sa spomaľuje. Spomaľuje aj rast ekonomiky a s ním končí podľa analytikov VÚB obdobie ultra nízkych nákladov na kreditné riziko. Predovšetkým sa však nekoná očakávaný obrat vo vývoji úrokového prostredia.

Pre slovenské banky je scenár negatívnych úrokových sadzieb podľa analytikov VÚB obzvlášť veľkou výzvou, pretože väčšinu ich príjmov tvoria práve čisté úrokové výnosy. Banky budú zarábať na úrokoch z úverov ešte menej. Na úrokových nákladoch však už moc neušetria, pretože najmä v prípade vkladov domácností je nulová sadzba hranicou, ktorú sa zrejme nedá podliezť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS