ČLÁNOK
Banky dosiahli ku koncu mája zisk takmer 311 mil. eur
30. júna 2022

Banky dosiahli v prvých piatich mesiacoch tohto roka na Slovensku čistý zisk 310,6 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to nárast o 6,5 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov bankového sektora, stúpli o 3,2 % na 684,8 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 18,2 % na 308 mil. eur.

Zisk bánk teda podľa národnej banky rastie, aj keď medziročný nárast už nie je tak silný ako v minulom roku. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď bola stagnácia a pokles úrokových príjmov, sa tento trend obrátil. Postupné zvyšovanie úrokových sadzieb, ako aj silný rast úverov sa podpísali pod ich medziročný rast. Zároveň aj vďaka rastu objemu produkcie sa bankám podarilo zvýšiť príjmy z poplatkov a provízií.

Na druhej strane, po upokojení situácie po koronakríze sa banky vedeli priblížiť k úrovni tvorby opravných položiek spred pandémie, avšak stále sa ešte nachádzajú nad jej úrovňou. Rast cien dvíha aj náklady bánk, keď po dvoch rokoch poklesov bankám vzrástli aj náklady na prevádzku. Z pohľadu ziskovosti meranej návratnosťou kapitálu sa už banky nachádzajú na predkrízovej úrovni. Avšak v rámci krajín EÚ sa ziskovosť slovenského bankového sektora pohybuje pod mediánom, blízko úrovne prvého kvartilu.

Napriek očakávanému medziročnému poklesu zisku bankového sektora je situácia podľa centrálnej banky priaznivá. V predikovanom scenári ekonomického vývoja sa v tomto roku očakáva zisk slovenských bánk na úrovni 625 mil. eur, čo by znamenalo pokles oproti roku 2021. Pokles zisku je primárne spôsobený očakávaným nárastom administratívnych nákladov a opravných položiek. Kompenzujúcim faktorom bude podľa národnej banky nárast čistých úrokových príjmov a čistého príjmu z poplatkov a provízií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS