ČLÁNOK
Bankový sektor za dva mesiace so ziskom 105 mil. eur
1. apríla 2015

 Bankový sektor na Slovensku dosiahol za prvé dva mesiace tohto roka čistý zisk 104,8 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to nárast o 12,2 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na výsledku hospodárenia, však vzrástli len mierne, a to o 1 % na 305,6 mil. eur. Zisk z poplatkov a provízií stúpol už výraznejším tempom, teda o 19,1 % na 86,8 mil. eur.

V minulom roku dosiahol bankový sektor podľa predbežných výsledkov zisk 560,2 mil. eur pri medziročnom raste o 0,7 %. Hlavný vplyv na ziskovosť mal pokles úrokových nákladov. Tie sa medziročne znížili o 16 % na 495 mil. eur. Priaznivo sa prejavila aj znížená čistá tvorba opravných položiek. Avšak ani viac ako 12-percentný rast stavu úverov poskytnutých obyvateľstvu sa neodrazil priaznivo na úrokových výnosoch, ktoré poklesli o 0,1 % na 2,397 mld. eur. Dôvodom je pokles úrokových sadzieb.

V porovnaní s minulým obdobím sa nárast ziskovosti bánk výraznejšie spomalil. Hlavným faktorom spomalenia tempa rastu zisku bol podľa centrálnej banky najmä výrazný pokles úrokových sadzieb retailových úverov a nárast nákladov na kreditné riziko. Hoci pokračujúci rast objemu retailových úverov a pokles úrokových nákladov na retailové vklady naďalej pozitívne prispieval k nárastu ziskovosti, tento efekt výrazne tlmil pokles výnosovosti úverov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS