ČLÁNOK
Bankový sektor za deväť mesiacov so ziskom cez 518 mil. eur
31. októbra 2018

Bankový sektor dosiahol od začiatku januára do konca septembra tohto roka čistý zisk 518,7 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to nárast o 4,9 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov bankového sektora, sa zvýšili o 4,1 % na 1,329 mld. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 12,2 % na 446,1 mil. eur.

Solventnosť bankového sektora počas prvého polroka 2018 mierne klesla. Banky si v tomto roku ponechali z koncoročného zisku predchádzajúceho roka 33 % na zvýšenie objemu vlastných zdrojov. V porovnaní s obdobím pred rokom 2017 ide podľa centrálnej banky o výrazne vyššiu hodnotu. V období rokov 2014 až 2016 si banky ponechali menej ako 10 %.

K zvýšeniu miery ponechaného zisku alebo k jej ponechaniu na vyšších úrovniach pristúpila v rokoch 2017 a 2018 väčšina bánk. Vzhľadom na riziká spojené s rýchlym rastom zadlženosti domácností a podnikov bude podľa Národnej banky Slovenska zachovanie konzervatívnejšej dividendovej politiky nevyhnutné aj v nasledujúcom období.

V minulom roku dosiahol bankový sektor zisk 611,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní to bolo zníženie o 17,5 %. Odhliadnuc od viacerých pozitívnych mimoriadnych vplyvov na ziskovosť, najmä v roku 2016, vzrástol vlani čistý zisk bankového sektora medziročne o 8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS